Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Juni / Ruiming niet gesprongen explosieven Verdronken Zwarte Polder Nieuwvliet

Ruiming niet gesprongen explosieven Verdronken Zwarte Polder Nieuwvliet

In de eerste week van maart van dit jaar is melding gemaakt van het feit dat er zogeheten Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) gevonden zijn in de Verdronken Zwarte Polder in Nieuwvliet.

Dit kwam uit het onderzoek dat op verzoek van het waterschap Scheldestromen vorig jaar op deze locatie is uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was de kustversterking in Nieuwvliet welke inmiddels is afgerond. Tijdens het scannen van dit gebied zijn zogenoemde verstoringen gedetecteerd. Daarom heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie samen met het waterschap en de gemeente een plan van aanpak voorbereid.

 

Plan van aanpak

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft laten weten dat de ruiming van deze NGE's in het najaar van 2012 zal plaatsvinden. Omdat er geen sprake is van direct gevaar kan dit over het zomerseizoen heen getild worden. Om te voorkomen dat personen onverhoopt het reeds afgezette gebied betreden zijn er extra maatregelen getroffen. In week 23, 4 t/m 8 juni, zijn rondom de betreffende locatie elke 25 meter palen geplaatst en borden met daarop de tekst 'Verboden toegang'. Er wordt met enige regelmaat toezicht gehouden en de plaatselijke politie is over de tijdelijke afzetting geïnformeerd. Zodra er duidelijkheid is over de datum wanneer de ruiming zal plaatsvinden volgt meer informatie via de gemeentelijke website en het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad.

 


Uitgelicht


Zoeken