Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Juni / Openbare vergadering Welstandscommissie / Vervolgbijeenkomst Masterplan voorzieningen op 20 juni 2012

Vervolgbijeenkomst Masterplan voorzieningen op 20 juni 2012

Heeft u vorig jaar de bijeenkomsten over voorzieningen in 2021 bijgewoond? Of misschien heeft u er over gehoord? Maar ook als u niet aanwezig kon zijn is er nu nog de kans mee te praten en te horen wat de stand van zaken van 'Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen' is.

Zoals gezegd neemt het aantal inwoners in Zeeuws-Vlaanderen af en tegelijkertijd verandert de samenstelling van de bevolking. Er zullen in de toekomst steeds meer ouderen en minder jongeren zijn. Deze verandering in bevolkingssamenstelling heeft gevolgen voor de voorzieningen in de regio. Het gaat over za­ken als dorpshuizen, scholen, kinderopvang, sportaccommodaties, culturele voorzieningen, zorgvoorzieningen en vervoer.

 

 

Kortom: het gaat over zaken die belangrijk zijn voor iedere inwoner van Zeeuws-Vlaanderen!

 

In de voorgaande ronden kreeg u informatie over het plan, de in­ventarisatie van de voorzieningen en het gebruik ervan nu en in de toekomst. Er is door middel van bevolkingsprognoses gekeken naar de toekomstige behoefte aan voorzieningen. Ook werd door middel van toekomstbeelden aan de slag gegaan met de vraag hoe het voorzieningenniveau in 2021 er in Zeeuws-Vlaanderen uit zou kunnen zien. Wie daarin een rol hebben, of voorzieningen op kern-, gemeente- of regionaal niveau georganiseerd moeten wor­den, wat de randvoorwaarden zijn, waren ook gespreksonderwer­pen.

 

 

Al dit materiaal is verwerkt tot mogelijke scenario’s waar de poli­tiek mee aan de slag kan. De gemeenteraden hebben zich over het masterplan voorzieningen gebogen. Er is een procesaanpak be­sproken. Met instellingen en organisaties is in april gesproken over hoe nu verder.

 

 

U wordt nu uitgenodigd om kennis te nemen van de stand van zaken. We praten er graag over door met u en de wethou­der. Wat betekent het masterplan voor bepaalde thema’s? Wat is al in gang gezet? Hoe passen huidige ontwikkelingen in het mas­terplan? Wat kunnen gemeenten, organisaties en burgers doen?

 

 

De resultaten van de bijeenkomsten worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de plannen, en de gemeenten in Zeeuws-Vlaande­ren kunnen uw inbreng gebruiken voor het beleid ten aanzien van de voorzieningen.

 

 

U bent van harte welkom, maar aanmelden is noodzakelijk.

 

 

Meer informatie en aanmelden

 

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Den Hoekzak, Langestraat 1 te Oostburg.

 

Scoop organiseert de bijeenkomsten voor gemeenten, aanmelden kan dan ook vóór 13 juni via www.scoopzld.nl/agenda. U krijgt een bevestiging van deelname.

 

 

Meer informatie: Scoop:

 

- Marleen Vermeer tel.: 0118 - 682 575 of 06 - 45 127 058 of e-mail: mvermeer@scoopzld.nl.

 

- José van den Boomgaard tel.: 0118 - 682 524 of e-mail: jvdboomgaard@scoopzld.nl.

 

 

Programma derde bijeenkomst gemeente Sluis woensdag 20 juni 2012

 

19.00 uur: Inloop.

 

19.30 uur: Welkom en korte terugblik door de wethouder.

 

19.40 uur: Terugblik en doel van de avond toelichten: Marleen Vermeer.

 

20.05 uur: Aan de hand van thema’s hebben gemeenten en organisaties aangegeven wat er nu al in werking is gezet. Presentatie van deze thema’s en gelegenheid tot verduidelijkende vragen stellen.

 

20.30 uur: Pauze.

 

20.45 uur: In groepen per thema invullen van formaat MPV, door aanwezige bewoners.

 

21.15 uur: Plenaire terugkoppeling door Marleen Vermeer.

 

21.30 uur: Afronding door de wethouder.

 

21.35 uur: Drankje en nazit.

 

22.00 uur: Einde bijeenkomst.

 


Uitgelicht


Zoeken