Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Juni

 • Bestemmingsplan 'Bootstraat 4-6-8 Aardenburg'
  27 juni 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 juni 2012 het bestemmingsplan 'Bootstraat 4-6-8 Aardenburg' ongewijzigd heeft vastgesteld.

 • Wijzigingsplan Bewester Eede 3 te Sluis
  28 juni 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Bewester Eede 3 te Sluis te wijzigen. Het agrarisch bouwvlak van dit perceel wordt vergroot ten behoeve van een uitbreiding.
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘De Lindenhoeve Sluis’
  19 juni 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'De Lindenhoeve Sluis' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Beestenmarkt 4 te Sluis.
 • Perspectievennota 2013-2016: Nieuw financieel evenwicht
  07 juni 2012
  Op 7 juni 2012 heeft het college de perspectievennota 2013-2016 van de gemeente Sluis gepresenteerd.
 • Snoei uw taxushaag en vergroot de hoop!
  27 juni 2012
  De gemeente Sluis neemt ook dit jaar in samenwerking met de Zeeuwse ReinigingsDienst deel aan de actie 'Vergroot de hoop' door op de Milieustraat in Oostburg taxussnoeisel in te zamelen ten voordele van kankerbestrijding.
 • Bibliotheek Breskens verhuist
  27 juni 2012
  De bibliotheek in Breskens gaat deze zomer verhuizen. Donderdag 5 juli 2012 is de laatste openingsdag van de huidige vestiging, Ghistelkerke 1. Maandag 30 juli 2012 opent de bibliotheek haar deuren op het nieuwe adres: Dorpsstraat 82a. De bieb is vanaf die datum te vinden in het gebouw van de buitenschoolse opvang 'De Golfbreker'. Tijdens de reguliere openingstijden, iedere maandag-, woensdag- en donderdagmiddag, bent u van harte welkom op het nieuwe adres.
 • Plaatsing informatieborden Veerplein Breskens - onderdeel aanpak drugstoerisme in Sluis
  27 juni 2012
  In de nota Integraal Veiligheidsbeleid Sluis Uitvoeringsprogramma 2012-2016 die de Sluise gemeenteraad op 22 december 2011 vaststelde behoort de aanpak van het drugstoerisme tot één van de speerpunten in 2012. De gemeente wil hiermee de overlast van het drugstoerisme naar aanleiding van het gedoogd drugsbeleid in omringende gemeenten tegengaan. In combinatie met frequente controles wordt, preventief, door politie Zeeland en de gemeente Sluis duidelijkheid verschaft over het handhavingsbeleid ten aanzien van softdrugs.
 • Gezocht stembureauleden en tellers gemeente Sluis
  27 juni 2012
  Op woensdag 12 september 2012 worden de verkiezingen van de Tweede Kamer gehouden. Ook deze keer wordt er weer met papier en 'het rode potlood' gestemd.
  Dit houdt in dat de stemmen handmatig worden geteld.
 • Landal Strand Resort Nieuwvliet-Bad open voor gasten
  27 juni 2012
  Het nieuwe bungalowpark Landal Strand Resort Nieuwvliet-Bad is zaterdag 23 juni jongstleden op feestelijke wijze geopend door waarnemend burgemeester Jacques Suurmond, samen met ontwikkelaar Ballast Nedam en verhuurder Landal GreenParks tijdens een feestelijke bijeenkomst met eigenaren en genodigden.
 • Stichting Dorpsbus Waterlandkerkje zoekt vrijwilligers
  27 juni 2012
  In Waterlandkerkje wordt een nieuwe stichting opgericht: Stichting Dorpsbus Waterlandkerkje. Deze stichting is ontstaan vanuit het feit dat de basisschool in Waterlandkerkje gaat sluiten en gaat fuseren met de basisschool in IJzendijke. De kinderen uit Waterlandkerkje zullen dus veelal in IJzendijke naar school gaan vanaf komend schooljaar.
 • Collecteweek Rode Kruis officieel van start
  27 juni 2012
  Wethouder Conny Almekinders hees samen met Bram Moerman, voorzitter van de Rode Kruisafdeling, op vrijdag 22 juni de bekende Rode Kruisvlag op het Raadhuisplein voor het gemeentehuis te Oostburg. Hiermee werd het startsein voor de collecteweek van het Rode Kruis in West Zeeuws-Vlaanderen officieel gegeven.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  19 juni 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 28 juni 2012
  een openbare vergadering.
 • Ruiming niet gesprongen explosieven Verdronken Zwarte Polder Nieuwvliet
  13 juni 2012
  In de eerste week van maart van dit jaar is melding gemaakt van het feit dat er zogeheten Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) gevonden zijn in de Verdronken Zwarte Polder in Nieuwvliet.
 • Verkeersmaatregel Cadzand-Bad
  13 juni 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis. Dat een tijdelijke verkeersmaatregel is ingesteld naar aanleiding van ernstige verkeershinder tijdens de Pinksterdagen in de woonwijken achter Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad, waardoor de doorgang voor het wegverkeer ernstig werd belemmerd en de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding kwam.

 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  13 juni 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 14 juni 2012
  een openbare vergadering.
 • Lancering RobotFish Breskens
  13 juni 2012
  De haven van Breskens heeft er sinds 6 juni 2012 een bijzondere bewoner bij. Vanaf zijn ligplaats op de Kaai zal een RobotFish geregeld het water 'induiken' om het stoere vissersdorp en de omgeving te ontdekken.
 • Gratis busvervoer 65+ verlengd tot 1 januari 2015
  06 juni 2012
  Gratis busvervoer voor 65-plussers in Zeeuws-Vlaanderen wordt opnieuw verlengd. Ditmaal tot 1 januari 2015.
 • EK Voetbal 2012 en brandveiligheid
  06 juni 2012
  Brandveiligheid bij u thuis
  De meeste brandveiligheidsregels gelden het hele jaar door en voor iedereen. Ook tijdens het EK Voetbal als u met familie, buren, vrienden of bekenden bij u thuis of gezamenlijk in een gebouw naar de wedstrijden op televisie gaat kijken.

Uitgelicht


Zoeken