Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Januari / Visie en beleidsregels ‘Samen met de wind’

Visie en beleidsregels ‘Samen met de wind’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 11 januari 2012 de windvisie ‘Samen met de Wind’ heeft vrijgegeven voor inspraak.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 11 januari 2012 de windvisie ‘Samen met de Wind’ heeft vrijgegeven voor inspraak.

 

De windvisie ‘Samen met de Wind’ bevat een koersbepaling voor windenergie voor de komende jaren en vormt de basis voor toekomstige keuzes. Het zoeken van evenwicht tussen ambitie en wat acceptabel is voor de streek staat centraal. In de visie worden de bakens uitgezet om de keuze te kunnen maken waar Sluis zich in die ruimte wil bevinden.

 

Voordat wij tot vaststelling van de visie overgaan, wordt conform de gemeentelijke inspraakverordening, een inspraakprocedure gevolgd.

 

In verband met deze procedure ligt de visie vanaf donderdag 19 januari 2012 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een reactie hieromtrent kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA te Oostburg. Reacties kunnen ook mondeling kenbaar gemaakt worden. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer A. Ingels, afdeling Omgeving, Economie en Vastgoed via tel. 0117 - 457 230.

 

Indien gewenst kan een kopie van de visie worden verkregen tegen kostprijs.

 

Klik hier om de visie te downloaden.

 


Uitgelicht


Zoeken