Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Februari / Onderzoek naar Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer

Onderzoek naar Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer

In opdracht van Wageningen Universiteit wordt onderzoek gedaan naar Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer tussen Nederland en België. Naar aanleiding van gesprekken met grote spelers in dit veld ontstond de vraag naar het in beeld brengen van de motieven van de inwoners van de grensregio om over de landsgrens te reizen.


Om dit verder te onderzoeken is er een korte digitale enquête opgesteld waarin inwoners van de grensregio aan kunnen geven wat hun beweegredenen zijn om over de landsgrens te reizen. Deze enquête zal inzicht geven in de beweegredenen van de inwoners. Met het uiteindelijke doel om een gericht advies te geven aan de diverse overheden en andere partijen om grensoverschrijdend openbaar vervoer verder te ontwikkelen. De enquête is te bereiken via de volgende link: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=98079

 

 

 

Met behulp van deze digitale enquête wordt geprobeerd een goed beeld te krijgen van de reismotieven in de grensregio. De universiteit wil graag een beroep doen op de gemeente en haar inwoners om deze enquête in te vullen en zo dit onderzoek te ondersteunen.

 

 


Uitgelicht


Zoeken