Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Februari / De gemeente verleent geen vrijstellingen afvalstoffenheffing meer

De gemeente verleent geen vrijstellingen afvalstoffenheffing meer

De gemeente is wettelijk verplicht huishoudelijke afvalstoffen en grove huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen bij elk perceel binnen het grondgebied van de gemeente, waar dergelijke afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. Die inzamelplicht is opgenomen in de Wet milieubeheer.

Ter bestrijding van de kosten van het afvalbeheer legt de gemeente  een afvalstoffenheffing op aan de gebruikers van percelen waar huishoudelijke afvalstoffen ontstaan. Onder de kosten van het afvalbeheer vallen onder andere de kosten die betrekking hebben op de inzameling van het rest- en gft-afval, glas, oud papier, plastic verpakkingsafval en de exploitatie van de milieustraat. De afvalstoffenheffing is een verplichte belasting. De belasting moet ook betaald worden door gebruikers van percelen waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan en die geen gebruikmaken van de door de gemeente aangewezen inzameldienst.

 

 

De door de gemeente aangewezen inzameldienst zamelt geen afvalstoffen in bij bedrijven. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hun afvalstoffen. Ze kunnen afval laten afvoeren door een inzamelaar van bedrijfsafval.

 

 

Er zijn situaties in de gemeente Sluis waarbij huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen ontstaan op hetzelfde perceel. Tot 1 januari 2012 was het mogelijk dat voor die situaties op verzoek vrijstelling werd verleend van de afvalstoffenheffing. De bevoegdheid tot het verlenen van vrijstellingen ligt niet vast in de Wet milieubeheer en/of de Verordening afvalstoffenheffing.

 

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten om met ingang van 1 januari 2012 geen vrijstelling meer te verlenen van de afvalstoffenheffing. Door de toename van het aantal vrijstellingen komt de beheersing van de kosten van het afvalbeheer in de gemeente Sluis onder druk te staan. De kosten van het afvalbeheer stijgen, terwijl daar niet voldoende inkomsten in de vorm van een afvalstoffenheffing tegenover staan.


Uitgelicht


Zoeken