Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2011 / Oktober / Voortzetting geschorste commissievergadering op 27 oktober

Voortzetting geschorste commissievergadering op 27 oktober

De raadsbrede commissievergadering Samenleving/Middelen op dinsdag 25 oktober is om 23.55 uur geschorst. De vergadering wordt voortgezet aansluitend op de geplande openbare besluitvormende raadsvergadering op donderdag 27 oktober a.s..

Aan de orde komen dan de beantwoording van het college en de tweede termijn van de behandeling van de programmabegroting 2012 en de Najaarsnota 2011 en de 15e wijziging van de programmabegroting 2011.

 

De behandeling van het voorstel tot medewerking en financiële bijdrage aan initiatief aanleg jachthaven Cadzand-Bad door de commissie is afgerond. Dit voorstel wordt als B(espreek)-stuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering op 27 oktober.

 

De raadsvergadering vindt plaats in de tijdelijke raadzaal in het gemeentehuis in Oostburg en begint om 19.30 uur.

 

Met vragen over (de voortzetting van) de commissievergadering kunt u contact opnemen met de griffier van de commissie, de heer M. Cijsouw via MCijsouw@gemeentesluis.nl of tel. 0117 - 457 300.


Uitgelicht


Zoeken