Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2011 / November / Rioleringswerkzaamheden Plan West te Aardenburg

Rioleringswerkzaamheden Plan West te Aardenburg

Op 31 oktober is aannemingsbedrijf H4A in opdracht van de gemeente gestart met de vervangingswerkzaamheden aan de riolering in Plan West te Aardenburg.

Het werk is noodzakelijk om de kwalitatief slechte riolering in Plan West te vervangen. Tegelijkertijd worden ook maatregelen getroffen om het rioolstelsel aan de huidige milieueisen aan te passen en om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Hiertoe wordt het huidige riool vervangen en wordt gelijktijdig een extra regenwaterriool (HWA-riool) aangelegd. Via dit HWA-riool wordt regenwater van woningen en straatkolken direct afgevoerd naar het oppervlaktewater (sloot) aan de Romanlaan. Eind september 2012 zullen de werkzaamheden volgens de planning afgerond zijn.

 

 

Planning

 

Het werk is opgesplitst in 3 fases:

 

 

1.    Aanleg riolering Zuttermanstraat - Christiaansenstraat - Romanlaan (tot nr. 12) incl. aansluiting op het rioolgemaal: november en december 2011.

 

2.    Aanleg riolering Romanlaan (restant), Vermerestraat en Van Walcherenstraat:  januari tot half maart 2012.

 

3.    Aanleg riolering De Schepenstraat, Spindlerpad, Bootstraat, Boelaertstraat en Van der Sluysstraat: half maart  tot juli 2012.

 

-       Afhankelijk van de aan- en afvoerroutes wordt het straatwerk zo kort mogelijk na het rioleren opgestart met een uitloop op de rioleringswerkzaamheden tot medio september 2012. Gestart wordt met het opnieuw aanbrengen van de trottoirs: half november 2011 tot oktober 2012.

 

 

De diverse fases lopen gedurende de uitvoering in elkaar over. Gedurende het werk is gemiddeld een strook van ca. 60 m in uitvoering voor de rioolaanleg. Daarachter is wederom een puinbaan aanwezig die berijdbaar is voor hoogst noodzakelijk verkeer. Enkele weken na de rioolaanleg starten de herstraatwerkzaamheden aan trottoirs en/of rijbaan. Tijdens de kerstvakantie zijn alle wegen berijdbaar over de puinbaan die als fundering onder de nieuw te straten klinkerverharding wordt aangebracht.

 

 

Toegankelijkheid

 

Als gevolg van de werkzaamheden worden weggedeeltes gefaseerd afgesloten voor doorgaand en aanwonend verkeer. Trottoirs worden zolang mogelijk begaanbaar gehouden of vervangen door voetgangersvoorzieningen. Aangezien de wijk twee in- en uitgangen heeft, blijven de straten waar niet wordt gerioleerd via een kleine omweg bereikbaar. Indien noodzakelijk zal met bebording op mogelijke wegblokkades worden geattendeerd. De Bootstraat zal tijdens de uitvoering voor een groot gedeelte als aan- en afvoerroute worden gebruikt. Waar nodig zullen tijdelijk looppadvoorzieningen worden aangelegd.

 

 

Informatie

 

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl/Nieuws_en_Activiteiten/Werkzaamheden. U kunt ook contact opnemen met de toezichthouder bij de werkzaamheden: dhr. Kees Verhulst via tel. 0117 - 457 368.

 

 


Uitgelicht


Zoeken