Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Mei

 • Sluiting wegens feestdagen
  27 mei 2011
  Het Klanten Contact Centrum (KCC), de gemeentewerkplaatsen en overige dependances zijn gesloten op
  - donderdag 2 en vrijdag 3 juni (vanwege Hemelvaartsdag)
  - maandag 13 juni (vanwege Pinksteren)
 • Uitnodiging afscheid burgemeester Jaap Sala
  25 mei 2011
  Op vrijdag 17 juni a.s. neemt burgemeester Jaap Sala afscheid van de gemeente Sluis. Het gemeentebestuur nodigt burgers van harte uit voor de receptie van 16.15 tot 18.30 uur.
 • Gemeente en RMDO geven invulling aan burgerparticipatie rond krimpvraagstuk
  25 mei 2011
  Op vrijdag 20 mei a.s. heeft de Koepel Demografische Ontwikkeling zich gepresenteerd. Deze Koepel valt onder de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling en gaat zich bezighouden met het vraagstuk demografische ontwikkelingen.
 • Kaders voor de toekomst
  25 mei 2011
  Het college van Burgemeester en Wethouders presenteert op donderdag 26 mei de toekomstvisie “Samen Goed”, het Wmo-beleidsplan “Samen Leven”, de structuurvisie “Goed Leven” en de Kadernota Samen Kiezen 2012-2015.
 • Zienswijzen Buitengebied
  25 mei 2011
  Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft met ingang van 4 november 2010 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een besluit genomen over de ingediende zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad het plan gewijzigd vast te stellen.
 • Openbare vergadering Welstandscommisse
  25 mei 2011
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op woensdag 1 juni 2011 een openbare vergadering.
 • Zienswijzen Strandbeleid
  25 mei 2011
  De concept strandnota heeft met ingang van 15 december 2010 gedurende een periode van acht weken ter inzage gelegen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels een besluit genomen over de ingediende zienswijzen. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad om de strandnota vast te stellen.
 • Openbare vergadering RMDO
  19 mei 2011, pdf, 190KB
  De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling van de gemeente Sluis vergadert op 20 mei 2011 om 14.00 uur in de kantine van het gemeentehuis te Oostburg.
 • Is uw huisdier gechipt?
  18 mei 2011
  Om allerlei redenen kan het belangrijk zijn dat huisdieren geïdentificeerd kunnen worden en dat de bij het dier horende gegevens worden opgeslagen.
 • Aanvraagmiddag legitimatiebewijzen senioren 70+ op locatie
  18 mei 2011
  Een paar keer per jaar gaan medewerkers van de gemeente Sluis naar de woonzorgcentra. Daar kunnen inwoners van 70 jaar en ouder ter plekke hun legitimatiebewijs laten vervangen.
 • Herstelwerkzaamheden betonschades brug Nummer Een
  18 mei 2011
  In week 23 (6 t/m 10 juni) zullen herstelwerkzaamheden, in verband met betonschades, aan de brug te Nummer Een plaatsvinden. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werken op vrijdag 10 juni afgerond.
 • Met gemak op stap
  18 mei 2011
  Provincie Zeeland organiseert samen met Veolia Transport en Connexxion Openbaar Vervoer de actie ‘Groeten uit…’. In het geval van de gemeente Sluis is dat ‘Groeten uit… Oostburg’.
 • De Lenteprikkel: een opgeruimd strand én een leuke middag
  18 mei 2011
  Op vrijdag 13 mei hebben schoolkinderen uit Breskens de handen uit de mouwen gestoken op het strand bij strandpaviljoen ’t Halve Maentje.
 • ‘Hanging baskets’ verfraaien Aardenburg!
  18 mei 2011
  Op zaterdag 14 mei heeft burgemeester Jaap Sala samen met initiatiefneemster en lid van de ondernemersvereniging Aardenburg, Helène van Deursen, de kleurrijke ‘hanging baskets’ die de stad Aardenburg sinds kort op Franse wijze sieren officieel ingehuldigd.
 • Start inspraakprocedure concept Verordening Winkeltijden gemeente Sluis
  16 mei 2011
  Om te voldoen aan de bepalingen van de wijziging van de Winkeltijdenwet wordt een nieuwe verordening (Verordening Winkeltijden Sluis) ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
 • De Lenteprikkel: ruim het strand op en geniet!
  11 mei 2011
  Samen de handen uit de mouwen steken om het strand op een verantwoorde manier zwerfafvalvrij te maken. Ondertussen genieten van de vaak prachtige natuurlijke materialen die je ook op het strand tegenkomt, zoals schelpen en wieren. Daarvoor staat het project ‘Lenteprikkel’.
 • 1e lustrum Escalda Unicefloop
  11 mei 2011
  Op woensdag 18 mei 2011 wordt voor de vijfde keer de Escalda Unicefloop gehouden bij strandpaviljoen ‘Het Halve Maentje’ in Breskens.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  11 mei 2011
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 19 mei 2011 een openbare vergadering.
 • Onthulling herdenkingsmonument te Oostburg
  11 mei 2011
  Op woensdag 4 mei 2011 werd, in aanwezigheid van vele nabestaanden van de 140 gevallen Oostburgse oorlogsslachtoffers in 1944, het herdenkingsmonument op het Raadhuisplein 1 te Oostburg, door mevrouw A. Christiaansen en de heer P. du Burck, onthuld.
 • Uitnodiging kernbezoek Hoofdplaat
  03 mei 2011
  De gemeente Sluis wil graag goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de verschillende kernen.
 • Ook een Koninklijke onderscheiding voor iemand aanvragen?
  03 mei 2011
  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden.
 • Lintjesregen
  03 mei 2011
  Op vrijdag 29 april 2011 heeft burgemeester Jaap Sala, namens Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, aan zeven inwoners een Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.
 • Wijziging sanering dieselolietanks bij agrarische bedrijven
  03 mei 2011
  In week 5 van dit jaar heeft op deze gemeentelijke informatiepagina’s een artikel gestaan over het keuren van bovengrondse dieselolietanks zonder installatiecertificaat bij agrarische bedrijven.

Uitgelicht


Zoeken