Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Maart

 • Informatie n.a.v. situatie kernreactoren Japan
  18 maart 2011
  Het nieuws rond de kernreactoren in Japan leidt bij u mogelijk tot vragen over uw eigen situatie in de buurt van de kerncentrales in Borssele en/of Doel (België). Hoewel de kans op een kernongeval zeer klein is, is het belangrijk dat u de juiste voorbereidingen kunt treffen als er wél iets gebeurt.
 • Online wegwijzer voor belastingvoordeel chronisch zieken
  17 maart 2011
  Chronisch zieken en gehandicapten hebben jaarlijks gemiddeld 2000 euro aan extra kosten vanwege hun ziekte of beperking. Die kosten zijn deels aftrekbaar via de Belastingdienst. Daarvoor gelden regels. Om die inzichtelijk te maken, heeft de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) de site http://www.meerkosten.nl/ gelanceerd.
 • Gespreksmiddag voor mantelzorgers
  02 maart 2011
  Steunpunt Mantelzorg organiseert een gespreksmiddag voor mantelzorgers op dinsdag 8 maart a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in het Rode Kruisgebouw, Gratamastraat 2 te Oostburg.
 • Ooievaarsnest op wallen in Sluis
  02 maart 2011
  Samen met natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje heeft de gemeente een derde prefab ooievaarsnest gerealiseerd in Sluis. Het nest staat op een boomstam op de wallen tussen de Zuiddijkstraat en de Nieuwstraat.
 • Oproep: Meld kandidaten aan voor huldiging ‘bijzondere sportkampioenen’!
  02 maart 2011
  Vanuit bezuinigingsoogpunt heeft de gemeenteraad van de gemeente Sluis besloten de jaarlijkse huldiging van alle sportlieden en sportteams die een kampioenschap hebben behaald te schrappen. We willen wel graag aandacht besteden aan bijzondere sportkampioenen die op nationaal of internationaal niveau een kampioenschap hebben behaald. De huldiging vindt plaats op dinsdag 15 maart 2011 om 19.45 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis. Tot vrijdag 4 maart 2011 kunt u kandidaten aanmelden.
 • Start verbouwing brandweerkazerne Sluis
  02 maart 2011
  Begin maart start de verbouwing van de brandweerkazerne op de Groote Markt in Sluis. De kazerne wordt aangepast aan de huidige arbo-eisen. Het streven is om de verbouwing binnen drie maanden af te ronden. Tijdens de werkzaamheden rukt de brandweer uit vanuit een tijdelijke kazerne op het voormalige terrein van aannemingsbedrijf Leenhouts.
 • Renovatiewerkzaamheden Kaai Sluis
  02 maart 2011
  Op 7 maart starten renovatiewerkzaamheden aan de Kaai in Sluis. Het werk wordt eind april afgerond. De werkzaamheden bestaan uit reparaties aan de trappen en leuningen en het repareren van het metselwerk. Op enkele plaatsen rond de Kaai zal opslag van bouwmateriaal plaatsvinden. Dit zal enige overlast veroorzaken. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.
 • Uitnodiging kernbezoek Breskens
  02 maart 2011
  De gemeente Sluis wil graag goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de verschillende kernen. Daarom brengt het college van Burgemeester en Wethouders op donderdag 3 maart 2011 een kernbezoek aan Breskens.
 • Laat uw container niet op straat staan
  02 maart 2011
  De gemeente krijgt geregeld klachten over afvalcontainers die lang op de openbare weg blijven staan. Een container die lang voor of na de inzameling buiten staat, brengt overlast met zich mee voor anderen. Daarom is in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Sluis vastgelegd dat het verboden is om afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan op de gebruikelijke inzameldag. Op grond hiervan is het dus verboden om de afvalcontainer langdurig op de openbare weg te zetten.

Uitgelicht


Zoeken