Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2011 / Juni / Denk mee over de toekomst van de basisscholen

Denk mee over de toekomst van de basisscholen

In de gemeente Sluis worden steeds minder kinderen geboren. Dit heeft gevolgen voor de basisscholen in de kernen. De gemeente Sluis nodigt daarom alle inwoners uit om mee te denken over kansen en mogelijkheden tijdens de onderwijsbijeenkomst ‘Minder kinderen, minder scholen?’. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 juni van 19.30 tot 22.00 uur op het Zwin College in Oostburg.

Onderwijsvisie
Bevolkingskrimp is een feit. Ook in de gemeente Sluis. Dit heeft invloed op het onderwijs. Wat staat ons dan te wachten? En hoe gaan we daarmee om? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de onderwijsbijeenkomst. Aan de hand van feiten en cijfers over krimp in de regio gaan inwoners en professionals met elkaar in gesprek. Na de pauze volgt een aantal stellingen waarover alle aanwezigen kunnen meepraten en meedenken. De uitkomsten van de discussies gebruiken de gemeente en de schoolbesturen voor het opstellen van een breed gedragen onderwijsvisie, die naar verwachting in het najaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het e-mailadres onderwijs@gemeentesluis.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer S. Bosman via tel. 0117 - 457 149.


Uitgelicht


Zoeken