Direct naar hoofdmenu / zoekveld

December

 • Voorschriften tijdelijke opslag vaste meststoffen en ontheffing stookverbod
  28 december 2011
  Regelmatig ontvangt de gemeente klachten inzake het verbranden van slootmaaisel en andere afvalstoffen, en de opslag van dierlijke mest en andere organische meststoffen. De vraag hierbij is of het verbranden van afvalstoffen is toegestaan en welke regelgeving van toepassing is op het opslaan van vaste meststoffen. Voor het verbranden van afvalstoffen in de openlucht is een ontheffing nodig van het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeente Sluis wordt uitsluitend op verzoek een ontheffing verleend met onderstaande voorwaarden:
 • Blauwe Vlaggen en metershoog zandkasteel voor schoonste stranden
  02 januari 2012
  De gemeente Sluis hijst in 2012 voor het achtste jaar op rij zes Blauwe Vlaggen op haar stranden.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  28 december 2011
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 12 januari 2012
  een openbare vergadering. Deze vergadering vindt om 9.00 uur plaats in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De agenda ligt vanaf woensdag 11 januari 2012 ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) en is vanaf deze datum digitaal raadpleegbaar via www.gemeentesluis.nl.
 • Het gemeentebestuur van Sluis wenst u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2012 toe.
  28 december 2011
  U wordt van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis op maandag 2 januari 2012 van 19.30 tot 21.00 uur in het Atrium van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Oostburg. Burgemeester Suurmond houdt rond 20.30 uur zijn nieuwjaarstoespraak.
 • Sluitingstijden Milieustraat december
  28 december 2011
  De Milieustraat aan de Transportweg 17 op het bedrijventerrein Stampershoek te Oostburg is op 26 december 2011 gesloten. Op zaterdag 24 en 31 december sluit de Milieustraat om 13.00 uur. Op de overige dagen in de periode tussen de kerstdagen en nieuwjaarsdag is de Milieustraat op de reguliere openingstijden voor het publiek geopend. Meer informatie over de Milieustraat en openingstijden kunt u vinden op www.zrd.nl.
 • Huisvuilinzameling rond de feestdagen
  28 december 2011
  In verband met 2e kerstdag zamelt de ZRD (Zeeuwse Reinigingsdienst) op maandag 26 december 2011 geen huisvuil in. De inzameling van het huisvuil is verplaatst naar zaterdag 24 december 2011.
 • 31 december 2011 en 1 januari 2012 gratis parkeren in stad Sluis
  28 december 2011
  Recent is de parkeerapparatuur in de stad Sluis grotendeels vernieuwd. Door toepassing van geavanceerde, elektronische en kostbare technieken is Sluis voorzien van de meest moderne parkeerapparatuur. Er moeten, om het risico op schade ten gevolge van vuurwerk aan deze apparatuur zoveel mogelijk te voorkomen, voorzieningen worden aangebracht. Om deze vorm van vandalisme tegen te gaan is besloten om de parkeerautomaten op vrijdag 30 december in de stad Sluis af te sluiten. Op zaterdag 31 december en zondag 1 januari hoeft, op de gemeentelijke parkeerterreinen, daarom geen parkeergeld te worden betaald. Op maandag 2 januari worden de voorzieningen weer verwijderd.
 • Onze kinderen en alcohol
  28 december 2011
  Wethouder Jan Schaalje heeft op woensdag 21 december het eerste boek ‘Onze kinderen alcohol’ overhandigd aan een ouder. Alle ouders en verzorgers van opgroeiende kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar in onze gemeente kunnen dit boek van kinderarts Nico van der Lely en kinderpsycholoog Mireille de Visser gratis ophalen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Nieuwstraat 2 in Oostburg (naast het gemeentehuis). Deze boekenactie maakt onderdeel uit van de Zeeuwse campagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’. Met het beschikbaar stellen van dit boek willen Zeeuwse gemeenten de aandacht vestigen op de rol van ouders in het voorkomen van alcoholmisbruik door kinderen.
 • Producten aanvragen via de digitale snelweg
  28 december 2011
  Verhuist u binnen of naar de gemeente Sluis? Gaat u emigreren naar het buitenland? Wilt u een uittreksel van de Burgerlijke Stand? Dan hoeft u niet meer op pad naar het gemeentehuis! Vanaf 1 januari 2012 kunt u vanachter uw computer deze zaken regelen met de gemeente via www.gemeentesluis.nl. Deze en andere aanpassingen in de website zorgen ervoor dat de gemeente toegankelijker wordt via de digitale snelweg. Hiermee zet de gemeente weer een nieuwe stap om de dienstverlening verder te verbeteren.
 • Heeft u vragen aan de gemeente?
  28 december 2011
  Sluis heeft Antwoord©, bel 140117!
 • Vooraankondiging rioleringswerkzaamheden Handboogstraat IJzendijke
  28 december 2011
  Medio januari 2012 zal aannemingsbedrijf ’t Gilde in opdracht van de gemeente werkzaamheden gaan uitvoeren aan de riolering in de Handboogstraat te IJzendijke. Deze aanpassingswerkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met een geplande uitbreiding van woonzorgcentrum Emmaus. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestaande riool op particulier terrein te verleggen en om een gedeelte riool in de rijbaan te vervangen en tegelijkertijd te vergroten.
 • Burgernet
  28 december 2011
  Op 24 oktober 2011 is in Zeeland met financiële steun van provincie Zeeland Burgernet ingevoerd. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners uit de gemeente.
 • Extra openbare besluitvormende raadsvergadering 20 december 2011 vervalt
  16 december 2011
 • Inwerkingtreding visies
  21 december 2011
  Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 oktober 2011 de toekomstvisie ‘Samen goed’, het Wmo-beleidsplan ‘Samen leven’ en de structuurvisie ‘Goed leven’ heeft vastgesteld.
 • Geen gemeentelijke informatiepagina’s in week 1 2012 ZVA
  20 december 2011
  In de eerste week van 2012 verschijnen er geen gemeentelijke informatiepagina’s in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad.
 • Heeft u vragen aan de gemeente?
  20 december 2011
  Sluis heeft Antwoord©, bel 140117!
 • Naturalisatieceremonie
  20 december 2011
  Donderdag 15 december vond de naturalisatieceremonie in museum Het Bolwerk in IJzendijke plaats.
 • 31 december 2011 en 1 januari 2012 gratis parkeren in stad Sluis
  20 december 2011
  Recent is de parkeerapparatuur in de stad Sluis grotendeels vernieuwd.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  07 december 2011
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 15 december 2011
  een openbare vergadering.
 • Volg Gina en Monique in de strijd om energiebesparing!
  14 december 2011
  Vanaf zaterdag 17 december 2011 is het zover. Dan kunt u op RTL4 acht weken lang het programma ‘Klus je Rijk’ volgen.
 • Buitenlandse auto's in Nederland
  14 december 2011
  In bepaalde delen van Nederland rijden veel auto's rond waarvan je aan het kenteken kunt zien dat ze uit het buitenland komen.
 • Ruimwerkzaamheden van explosieven in de Herdijkte Zwarte Polder
  14 december 2011
  Onlangs zijn door het waterschap Scheldestromen en de gemeente afspraken gemaakt over de uitvoering van een aantal voorbereidende werkzaamheden voor de verwijdering niet-gesprongen explosieven rondom de nieuw aangelegde strekdam in de Verdronken Zwarte Polder.
 • Is het aanvragen of verlengen van een verblijfsdocument verplicht voor EU-onderdanen?
  14 december 2011
  Indien u zich als EU-burger in Nederland wil vestigen of indien u zich al in Nederland gevestigd heeft, dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
 • Verhuisbericht
  14 december 2011
  Op 14 december a.s. nemen de Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen, MEE Zeeland, Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen en een aantal medewerkers van de GGD Zeeland en van de gemeente hun intrek in het gebouw aan de Nieuwstraat 2 in Oostburg.
 • Indrinkcontrole bij discotheek Joy in Cadzand
  14 december 2011
  Zaterdagavond 3 december 2011 heeft vanaf 22.30 uur een onaangekondigde indrinkcontrole plaatsgevonden bij discotheek Joy in Cadzand.
 • Voorschriften tijdelijke opslag vaste meststoffen en ontheffing stookverbod
  14 december 2011
  Regelmatig ontvangt de gemeente klachten inzake het verbranden van slootmaaisel en andere afvalstoffen, en de opslag van dierlijke mest en andere organische meststoffen.
 • Sluitingstijden Milieustraat december
  14 december 2011
  De Milieustraat aan de Transportweg 17 op het bedrijventerrein Stampershoek te Oostburg is op 26 december 2011 gesloten.
 • Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2 januari 2012
  14 december 2011
  U wordt van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis op maandag 2 januari 2012 van 19.30 tot 21.00 uur in het Atrium van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Oostburg.
 • 12 december: jaarvergadering dorpsraad Sint Kruis
  08 december 2011
  U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
 • 12 december: gespreksmiddag voor mantelzorgers
  07 december 2011
  Op maandagmiddag 12 december organiseert het Steunpunt Mantelzorg weer een gespreksmiddag voor mantelzorgers in de gemeente Sluis.
 • Sluiting gemeentehuis in de kerstperiode
  07 december 2011
  Het gemeentehuis is gesloten van vrijdag 23 december 2011 om 13.00 uur tot maandag 2 januari 2012 om 11.00 uur.
 • Afsluiten textielcontainers tijdens oud en nieuw
  07 december 2011
  De textielcontainers in de gemeente Sluis zijn vanaf 29 december 2011 tot en met 4 januari 2012 afgesloten.
 • Pas op voor onbetrouwbare acquisitie
  01 december 2011
  De gemeente heeft signalen gekregen dat er bureaus actief zijn die telefonisch advertenties werven en zelfs om geld vragen. Onterecht wordt daarbij de indruk gewekt dat er wordt samengewerkt met de gemeente. Momenteel wordt er geen acquisitie gepleegd namens de gemeente en wij vragen burgers nooit om financiële bijdragen voor projecten.
 • Sluiting gemeentehuis in de kerstperiode
  01 december 2011
  Het gemeentehuis is gesloten van vrijdag 23 december 2011 om 13.00 uur tot maandag 2 januari 2012 om 11.00 uur.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  01 december 2011
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 1 december 2011 een openbare vergadering.
 • Uitreiking Koninklijke onderscheiding te Aardenburg
  01 december 2011
  Wnd. burgemeester Jacques Suurmond reikte op dinsdag 22 november, namens Hare Majesteit, de Koningin der Nederlanden, een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer B.J.M. (Benny) Lampo tijdens het jaarlijks Sint Ceciliafeest van het R.K. Gemengd Koor Aardenburg.
 • Gaat u verbouwen of klussen? Kijk voor tips op www.verbouwwijzer.nl!
  01 december 2011
  Zelf verbouwen en klussen in de woning is best ingrijpend waarbij de bewoner(s) soms voor ingewikkelde beslissingen komen te staan.

Uitgelicht


Zoeken