Direct naar hoofdmenu / zoekveld

September

 • Ook niet-gesprongen explosievenonderzoek op voetbalveld Cadzand
  30 september 2010
  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het voetbalveld in Cadzand te betrekken bij het niet-gesprongen explosievenonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Het voetbalveld maakt geen deel uit van de bouwplannen van projectontwikkelaar Arcus.
 • Deel 4: WABO - De behandeling van een aanvraag
  29 september 2010
  Op 1 oktober a.s. treedt de Wabo in werking. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Wabo bevat een nieuw vergunningstelsel voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. In deze serie wordt u geïnformeerd over de verschillende aspecten van de Wabo.
 • Duinhof wordt Stijn Albregtsstraat
  29 september 2010
  Zoals u in de kennisgeving op de linkerpagina van deze gemeentelijke informatierubriek kunt lezen wordt de straatnaam ‘Duinhof’ voor de nieuw aan te leggen weg tussen Boulevard de Wielingen en de Noorddijk te Cadzand gewijzigd in de ‘Stijn Albregtsstraat’.
 • Business to business
  29 september 2010
  Op donderdag 7 oktober 2010 vindt de 8e editie van het Business to Business Event in de gemeente Sluis plaats. Dit initiatief van Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente heeft als doel de contacten tussen overheid en ondernemers en tussen ondernemers onderling (het uitwisselen van ervaring en kennis) verder te bevorderen.
 • Ruiming tweede deel gevonden landmijnen Cadzand
  28 september 2010
  De Explosievenopruimingsdienst Defensie gaat morgen, woensdag 29 september, verder met het onschadelijk maken van de landmijnen die vandaag in het plangebied Cavelot in Cadzand zijn gevonden.
 • 13 oktober: tijdelijke afsluiting Boulevard IJzendijke
  27 september 2010
  Op woensdag 13 oktober worden de twee bruggen aan Boulevard te IJzendijke vernieuwd.
 • Vierde explosief gevonden
  23 september 2010
  Vanmorgen is de vondst gemeld van een vierde niet gesprongen explosief in het plangebied Cavelot in Cadzand door explosievenopsporingsbedrijf Bodac dat momenteel in opdracht van de gemeente op de locatie onderzoek doet naar niet gesprongen explosieven.
 • Derde explosief gevonden
  22 september 2010
  In het plangebied Cavelot in Cadzand is vanmiddag een derde explosief gevonden. Het betreft een 500Lbs Engelse vliegtuigbom die is aangetroffen in het gebied grenzend aan het oefen- en voetbalveld waar gisteren twee explosieven werden gevonden.
 • Deel 3: WABO, het indienen van een aanvraag
  22 september 2010
  Op 1 oktober a.s. treedt de Wabo in werking. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Wabo bevat een nieuw vergunningstelsel voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.
 • Twee bestendigingen predikaat Koninklijk
  21 september 2010
  Hare Majesteit de Koningin heeft besloten het Recht tot het voeren van het predikaat ‘Koninklijk’ aan de Koninklijke Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche Fanfaren’ en aan de Koninklijke Muziekvereniging ‘Veronica’ Zuidzande voor een periode van vijfentwintig jaar opnieuw te verlenen.
 • Wulpenlaan Breskens
  19 september 2010
  Van maandag 18 oktober tot en met maandag 1 november 2010 zal er onderhoud aan de brug aan de Wulpenlaan te Breskens plaatsvinden.
 • Programma 'Onderwaterleven van Breskens'
  15 september 2010
  Op zaterdag 25 september 2010 organiseert het Europees Stimuleringsprogramma OP-Zuid samen met de projectuitvoerders de eerste Open projectendag voor Zuid-Nederland.
 • Besluitvormende raadsbijeenkomst
  15 september 2010
  Donderdag 30 september 2010 is er weer een openbare besluitvormende raadsbijeenkomst van de gemeenteraad van Sluis.
 • Haringpalen geplaatst: realisatie kindvriendelijke oversteekplaats Molenwater Breskens
  15 september 2010
  Op woensdag 15 september is door Jan Schaalje, wethouder Onderwijs, en zo’n 300 basisschoolleerlingen van OBS Breskens, een openingsactie gehouden voor de realisatie van een kindvriendelijke oversteekplaats aan Molenwater te Breskens.
 • Deel 2: Wat betekent de WABO voor de burger?
  15 september 2010
  Op 1 oktober treedt de Wabo in werking. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De Wabo bevat een nieuw vergunningstelsel voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. In deze serie wordt u geïnformeerd over de verschillende aspecten van de Wabo.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken
  08 september 2010
  De Adviesraad Sociale Zaken Sluis vergadert op maandag 13 september 2010 om 13.30 uur in Den Hoekzak te Oostburg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
 • Programma Onderwaterproject Breskens
  08 september 2010
  Op zaterdag 25 september 2010 organiseert het Europees Stimuleringsprogramma OP-Zuid samen met de projectuitvoerders de eerste Open projectendag voor Zuid-Nederland.
 • Nieuwe website Rmo en Koepelorganisaties
  01 september 2010
  De Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (Rmo) is een schakel tussen de inwoners van de gemeente Sluis en het college van Burgemeester en Wethouders. De Rmo heeft tot taak de burgerparticipatie in gemeenten te bevorderen.
 • Rode pinguïns bij de jachthaven in Breskens
  01 september 2010
  In Breskens is vorige week het spraakmakende Maritiem Kunstwerk, met de rode pinguïns, van kunstenaar William Sweetlove geplaatst.
 • Welstandscommissie
  29 september 2010
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op dinsdag 5 oktober 2010 een openbare vergadering.
 • Straatverlichting defect
  29 september 2010
  De gemeente Sluis is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting.
 • Quizploegjes gezocht
  29 september 2010
  In het kader van 500 jaar Bresjes vindt op vrijdag 8 oktober om 19.30 uur in De Uitkomst in Breskens (Langeweg 10) de Grote Breskens Quiz plaats.
 • Jodiumtabletten
  29 september 2010
  Hoewel de kans op een kernongeval zeer klein is, is het belangrijk dat inwoners de juiste voorbereidingen kunnen treffen voor het geval er wél iets gebeurt.
 • Gevonden landmijnen worden onschadelijk gemaakt
  28 september 2010
  Vandaag is in het plangebied Cavelot in Cadzand een dumpplaats van zogeheten personeellandmijnen gevonden.
 • Overleg niet-gesprongen explosieven
  24 september 2010
  Vanmiddag heeft overleg plaatsvonden tussen vertegenwoordigers van de Explosievenopruimingsdienst, explosievenopsporingsbedrijf Bodac, de betrokken hulpdiensten en de gemeente Sluis over de ruiming van de vier niet-gesprongen explosieven die in de afgelopen week zijn gevonden in het plangebied Cavelot te Cadzand.
 • De scholen zijn weer begonnen
  22 september 2010
  ‘De scholen zijn weer begonnen’ is een kreet die u wellicht (her)kent. Deze bekende slogan attendeert weggebruikers op de schoolgaande kinderen in het verkeer. Kinderen zijn tijdens de eerste schoolweken nog vol van de vakantie en het begin van een nieuw schooljaar.
 • Niet gesprongen explosievenonderzoek
  22 september 2010
  Het Explosievenopsporingsbedrijf Bodac B.V. te Schijndel doet de komende weken de opsporing en benadering van niet-gesprongen explosieven in het Plan Cavelot in Cadzand-Bad.
 • 2 explosieven gevonden in plangebied Cavelot
  21 september 2010
  Vanmorgen, dinsdag 21 september 2010, heeft het Explosievenopruimingsbedrijf Bodac uit Schijndel op het oefenveld naast het voetbalveld van sportvereniging ASOC in Cadzand twee Amerikaanse 500 Lbs vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog opgespoord.
 • Reconstructiewerkzaamheden Kanaalweg Retranchement
  19 september 2010
  Van 13 september tot eind november zal de Kanaalweg te Retranchement door een reconstructie worden afgesloten. U wordt aan de hand van borden omgeleid. Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf H4A Bouw en Infra B.V. uit Sluiskil.
 • Bedrijfsopvolging in Zeeuws-Vlaanderen
  15 september 2010
  Op zaterdag 9 oktober 2010 vindt in het Scheldetheater te Terneuzen het 3e Symposium ‘Bedrijfsopvolging in Zeeuws-Vlaanderen’ plaats.
 • Schoolvakanties
  15 september 2010
  In de gemeentegids die in augustus huis aan huis is verspreid staan de schoolvakanties voor 2010-2011 vermeld...
 • Informatieve raadsbijeenkomst
  15 september 2010
  Dinsdag 21 september is er weer een openbare informatieve/opiniërende bijeenkomst van de gemeenteraad van Sluis.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  15 september 2010
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op maandag 20 september 2010 een openbare vergadering.
 • Zilveren wimpel
  10 september 2010
  De stranden van de gemeente Sluis hebben een tweede plaats behaald in de Schoonste strandenverkiezing 2010.
 • Voorlichtingsbijeenkomst bodemkwaliteitskaart Breskens
  08 september 2010
  De “Bodemkwaliteitskaart Zeeuwsch-Vlaanderen” is door de gemeente Hulst, Sluis en Terneuzen opgesteld. Hierdoor is het mogelijk om beter met grond en grondstromen om te gaan en gelden er voor heel Zeeuws-Vlaanderen dezelfde uitgangspunten en regels.
 • Deel 1: WABO: nieuwe wet maakt vergunningaanvraag eenvoudiger
  08 september 2010
  Op 1 oktober a.s. treedt de Wabo in werking. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De komende weken wordt u in deze rubriek geïnformeerd over verschillende aspecten van de invoering van de Wabo.
 • Vooraankondiging open dag project “Het onderwaterleven van Breskens”
  01 september 2010
  Op zaterdag 25 september 2010 organiseert het Europees Stimuleringsprogramma OP-Zuid samen met de projectuitvoerders de eerste Open projectendag voor Zuid-Nederland.
 • Ontspanningsweekend voor Mantelzorgers
  01 september 2010
  De dagelijkse zorg voor een chronisch zieke partner, kind of ander familielid kan een zware taak zijn. In vele gevallen blijft er voor de mantelzorger geen of te weinig tijd over voor hobby, ontspanning, sociale contacten of vakantie.

Uitgelicht


Zoeken