Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Januari

 • IJsmetingen Damse Vaart gestaakt
  04 augustus 2010
  Vanwege de weersomstandigheden worden vanaf vandaag geen ijsmetingen meer uitgevoerd op de Damse Vaart. De metingen worden pas hetvat als er een nieuwe vorstperiode aanbreekt.
 • Aanlegvergunning dijkherstel Austerlitzdijk/Diomedeweg
  26 januari 2010
  Zoals u in de kennisgeving op de pagina hiernaast kunt lezen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 19 januari 2010 aanlegvergunning verleend voor het herstellen van het dijktraject Austerlitzdijk/Diomedeweg binnen het project ‘Dijkherstel fase 1’.
 • Nieuwe tarieven gemeentelijke belastingen
  26 januari 2010
  De gemeenteraad heeft op 23 december 2009 de gemeentelijke belastingverordeningen en de daarbij behorende belastingtarieven voor 2010 vastgesteld.
 • Onsportief gedrag
  20 januari 2010
  Onsportief gedrag, schreeuwende ouders langs de zijlijn, protesteren en schelden tegen de scheidsrechter en pestgedrag komen helaas (te vaak) voor tijdens sportwedstrijden. Hoe gaat een bestuurder, commissielid, trainer of coach met dit ongewenste gedrag om? Wat is de grens?
 • Omvorming groen
  20 januari 2010
  De gemeente gaat het groen in de Planetenwijk en de Finlandwijk in Oostburg aanpakken. Dit omdat het groen verouderd is en vanwege veranderende wetgeving.
 • Opening 500 jaar Breskens
  20 januari 2010
  Op 23 januari 2010 wordt de aftrap gegeven voor de viering van het 500-jarig jubileum van Breskens.
 • Opplussen loont!
  13 januari 2010
  De gemeente Sluis en de Stichting Welzijn West Zeeuws-Vlaanderen starten binnenkort met het project Opplussen loont.
 • Wat is Zeeuws-Vlaanderen zonder u?
  13 januari 2010
  De task force uwnieuwetoekomst heeft het Zeeuws-Vlaamse verenigingsleven en de stads-, dorps- en wijkraden uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 18 januari 2010 in het Scheldetheater te Terneuzen.
 • Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht opgericht
  13 januari 2010
  Op vrijdag 8 januari is de Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht officieel opgericht.
 • Verspreiding Afvalkalender 2010
  13 januari 2010
  Vorige week (4 t/m 8 januari 2010) is Afvalkalender 2010 huis aan huis verspreid in heel de gemeente.
 • AVS op zoek naar verhalen over Eerste Wereldoorlog
  13 januari 2010
  In 2014 is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Op dit moment is de regionale Oost-Vlaamse televisiezender AVS al druk bezig met de voorbereiding van een programma ter nagedachtenis aan deze vier oorlogsjaren.
 • Metingen ijsdiktes Damse Vaart
  10 januari 2010
  Na metingen op verschillende plaatsen in Nederland en Belgie langs de Damse Vaart is besloten dat het ijs nog steeds niet dik genoeg is om op korte termijn te kunnen vrijgeven.
 • Voorraad strooizout nagenoeg op
  08 januari 2010
  Net als veel andere Nederlandse gemeenten, is ook de gemeente Sluis op dit moment nagenoeg door de voorraad strooizout heen.
 • Klanten Contact Centrum geopend
  06 januari 2010
  Sinds dinsdag, 5 januari, kunt u als inwoner of ondernemer voor alle producten, diensten en informatie terecht in het nieuwe Klanten Contact Centrum in het voormalige gebouw van de Rabobank aan de Nieuwstraat in Oostburg.
 • Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
  06 januari 2010
  De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis op maandag 4 januari is druk bezocht.
 • AVS op zoek naar verhalen over Eerste Wereldoorlog
  06 januari 2010
  In 2014 is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Op dit moment is de regionale Oost-Vlaamse televisiezender AVS al druk bezig met de voorbereiding van een programma ter nagedachtenis aan deze vier oorlogsjaren.
 • Verspreiding Afvalkalender 2010
  06 januari 2010
  Deze week (4 t/m 8 januari 2010) wordt Afvalkalender 2010 huis aan huis verspreid in heel de gemeente.
 • Uitnodiging infobijeenkomst Oostburg
  06 januari 2010
  De gemeente gaat het openbaar groen in de Planetenwijk en de Finlandwijk in Oostburg aanpakken. Dit omdat het groen verouderd is en vanwege veranderende wetgeving op het gebied van onkruidbestrijdingsmiddelen.
 • Sirenetest België
  06 januari 2010
  In België worden, net als in Nederland, geregeld de sirenes getest. De proeven worden in 2010 gehouden op de eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester (7 januari, 1 april, 1 juli en 7 oktober). Mogelijk is het geluid van die sirenes in de grensstreek te horen.
 • Gemeentegids
  29 januari 2010
  Het bureau FMR Producties uit Den Helder verzorgt de productie van de enige officiële gemeentegids van de gemeente Sluis. De gids 2010-2011 komt uit in het voorjaar van 2010.
 • Feest in Breskens
  26 januari 2010
  Op zaterdag 23 januari opende wethouder Maria le Roy het vernieuwde Spuiplein in Breskens. Tegelijkertijd werd tijdens de feestelijke bijeenkomst op het plein het startschot gegeven voor de viering van de 500ste verjaardag van Breskens: “500 jaar Bresjes”.
 • Welstandscommissie
  20 januari 2010
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op dinsdag 26 januari, om 10.30 uur een openbare vergadering in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
 • Bereikbaarheid van levensbelang
  20 januari 2010
  Als een hulpdienst wordt ingeschakeld kan het van levensbelang zijn dat gebouwen en terreinen eenvoudig te vinden en goed toegankelijk zijn.
 • Brandweerlieden in zonnetje gezet
  20 januari 2010
  Op vrijdag 15 januari reikte het college van Burgemeester en Wethouders 56 certificaten, 35 diploma’s en 26 onderscheidingen uit aan leden van de (vrijwillige) brandweer.
 • Weer meer plastic verpakkingsafval ingezameld
  20 januari 2010
  Fijn dat u meehelpt!
  Het plastic verpakkingsafval is in 2009 in de maanden oktober, november en december drie keer ingezameld. Dankzij uw inzet en betrokkenheid is in totaal maar liefst 29.660 kilo opgehaald.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken
  13 januari 2010
  De Adviesraad Sociale Zaken vergadert op maandag 18 januari om 13.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum Den Hoekzak, Langestraat 1 te Oostburg. Op de agenda staat o.a. het terugdringen van niet-gebruik van voorzieningen voor minima.
 • Masterclass model tekenen en schilderen
  13 januari 2010
  Voor het tweede jaar organiseert Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen de uitdagende cursus “Masterclass model tekenen en schilderen” waarin kunstgeschiedenis en teken- en schildertechnieken centraal staan.
 • Plastic Hero-zakken bijbestellen?
  13 januari 2010
  Plastic zakken voor de inzameling van plastic verpakkingsafval kunt u voortaan bestellen bij de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD).
 • Informatiebijeenkomsten over uitbreiding Het Zwin
  13 januari 2010
  De provincie Zeeland en het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust houden twee informatiebijeenkomsten over de uitbreiding van Het Zwin op 13 januari 2010 in dorpshuis d'Ouwe Schoole, Markt 1 in Retranchement.
 • 10 jaar vertellen in de streektaal
  13 januari 2010
  Voor de tiende keer organiseert Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met Vertelkring Kiosk, vertelavonden in de streektaal.
 • Gladheidbestrijding met zout en zand
  08 januari 2010
  Net als veel andere Nederlandse gemeenten, is ook de gemeente Sluis op dit moment nagenoeg door de voorraad strooizout heen. Daarom zijn alternatieven gezocht om de gladheid zo goed mogelijk te bestrijden.
 • Geen wegenzout voor particulieren
  06 januari 2010
  Dooi en vorst hebben elkaar de laatste weken afgewisseld met gladheid op de wegen tot gevolg...
 • Nieuw logo staat voor karakter en ambities gemeente
  06 januari 2010
  De gemeente Sluis start het nieuwe jaar met een nieuwe uitstraling. U ziet hieronder het nieuwe logo. Het prijkt vanaf gisteren ook op onder andere het briefpapier, de informatierubriek in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad en de wagens van de afdeling Openbare Werken & Handhaving.
 • Een maatschappelijke stage bij de gemeente Sluis
  06 januari 2010
  Vijf havo- en vwo-leerlingen van het Zwincollege hebben in teken van de maatschappelijke stage een bijdrage geleverd aan de “Nacht van de Nacht” die eind oktober werd gehouden. Op 17 december kwamen zij verslag uitbrengen van hun activiteiten en ervaringen aan wethouder Carien Bolijn.
 • Toegankelijk maken van bushalteplaatsen
  06 januari 2010
  In samenwerking met Provincie Zeeland en het vervoersbedrijf Veolia is de gemeente in 2009 gestart met het toegankelijk maken van veertig bushalteplaatsen en vier knooppunthalteplaatsen binnen de gemeente voor mensen met een functiebeperking.
 • Plastic Hero-zakken bijbestellen?
  06 januari 2010
  Vanaf heden kunt u plastic zakken voor de inzameling van plastic verpakkingsafval bestellen bij de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD).
 • Rioolvervanging Mgr. de Backerestraat en omgeving Eede
  06 januari 2010
  Op maandag 11 januari 2010 start aannemingsbedrijf KWS/MJ Oomen in opdracht van de gemeente met vervangingswerkzaamheden aan de riolering in de Mgr. de Backerestraat en Schoolstraat in Eede.
 • Internationale Rabobank Zwinstedenloop Sluis in de startblokken
  06 januari 2010
  De inschrijving voor de Internationale Rabobank Zwinstedenloop is gestart. Op zondag 21 maart 2010 staat Sluis opnieuw in het teken van dit evenement, dat het grootste in zijn soort in Zeeland is.

Uitgelicht


Zoeken