Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Februari

 • Voorjaarshobbymarkt IJzendijke
  03 augustus 2010
  De Zonnebloem, afdeling IJzendijke, organiseert op zaterdag 20 maart van 11.00 tot 16.00 uur in Mauritshof te IJzendijke een voorjaarshobbymarkt.
 • Gratis busvervoer voor 65+’ers in Zeeuws- Vlaanderen
  24 februari 2010
  Vanaf 1 maart 2010 wordt in Zeeuws-Vlaanderen gratis busvervoer aangeboden aan inwoners van 65 jaar of ouder. Dit is een initiatief van de Provincie Zeeland en de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis.
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  24 februari 2010
  Op woensdag 3 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. U heeft het voor het zeggen, maar hoe werkt het ook alweer? Vijf vragen en antwoorden over de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Sluis.
 • Bent u voorbereid op een calamiteit?
  24 februari 2010
  De gemeente probeert samen met andere overheden, organisaties en de hulpverleningsdiensten de kans op een crisis zo klein mogelijk te maken.
 • Tentoonstelling ‘20 jaar kinderrechten VN’ in De Keure
  17 februari 2010
  Voor kinderen in de gemeente Sluis is het heel normaal dat ze naar school gaan en naar de dokter kunnen als ze ziek zijn. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen op de wereld.
 • Omleiding rotonde Roofack-veerplein Breskens
  17 februari 2010
  De Provincie Zeeland werkt nog tot ongeveer vrijdag 26 maart 2010 aan de provinciale weg N676 tussen de rotonde Roofack en het veerplein te Breskens.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  17 februari 2010
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op dinsdag 23 februari 2010 een openbare vergadering.
 • Vacature 2 leden van de Rekenkamercommissie
  17 februari 2010
  De gemeenteraad van Sluis heeft in 2005 een Rekenkamercommissie ingesteld die bestond uit zes raadsleden en een onafhankelijke voorzitter. De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de organisatie en van het gevoerde beleid.
 • Inventariserend explosievenonderzoek Cavelot
  17 februari 2010
  Op woensdag 17 februari start de Explosive Clearance Group (ECG) uit Wijchen in opdracht van de gemeente Sluis met het inventariserend onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied Cavelot in Cadzand-Bad.
 • Normkosten voor toetsing bouwaanvragen
  10 februari 2010
  In het aanvraagformulier voor een bouwvergunning moet de aanvrager de bouwkosten invullen.
 • Vergadering Raad voor maatschappelijke ontwikkeling
  10 februari 2010
  De Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (Rmo) vergadert op vrijdag 19 februari om 14.00 uur in spreekkamer U2 in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De vergadering is openbaar. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken
  10 februari 2010
  De Adviesraad Sociale Zaken Sluis vergadert op maandag 22 februari 2010 om 13.30 uur in de kantine van het gemeentehuis te Oostburg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
 • Gladheidbestrijding
  10 februari 2010
  Dooi en vorst hebben elkaar de laatste tijd afgewisseld. Doordat de kans op vorst nog aanwezig is probeert de gemeente haar zoutvoorraden op peil te houden om de eventuele gladheid afdoende te kunnen bestrijden.
 • Taalcursus
  03 februari 2010
  Vindt u taal moeilijk? Heeft u wel eens problemen met rekenen? Dan is de cursus ‘Taal en/of rekenen’ van het ROC Westerschelde misschien iets voor u.
 • Plastic Hero
  03 februari 2010
  Van 8 t/m 10 februari wordt de volgende inzamelronde van het plastic verpakkingsafval gehouden. De inzameldienst begint in de kernen om 7.30 uur en in het buitengebied om 07.00 uur. Plaatst u de Plastic Hero-zakken op tijd aan de weg?
 • Stads- en dorpsraden ondertekenden convenant
  03 februari 2010
  Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van het bestuursconvenant is in overleg met de stads- en dorpsraden besloten het bestuursconvenant aan te passen.
 • Gemeente onderzoekt klanttevredenheid
  24 februari 2010
  Regelmatig heeft u te maken met de gemeente. U heeft een vergunning nodig, een rijbewijs of een uitkering. U wordt dan zo goed en zorgvuldig mogelijk geholpen.
 • Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Sluis 2010
  24 februari 2010
  Op 28 januari 2010 heeft de gemeenteraad van Sluis de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Sluis 2010 vastgesteld.
 • Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad opgericht
  24 februari 2010
  De bestuursleden van de nieuwe Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad zetten op woensdag 17 februari hun handtekening onder de oprichtingsakte. Daarmee werd het investeringsfonds officieel opgericht. Een belangrijke stap voor de ontwikkeling van Cadzand-Bad.
 • Schilvisie Cadzand-Bad
  19 februari 2010
  Op donderdag 18 februari 2010 is de schilvisie Cadzand-Bad gepresenteerd tijdens de informatieve/opinierende raadsbijeenkomst. Dezelfde presentatie wordt ook gehouden tijdens de informatiebijeenkomst in Cadazand-Bad op dinsdag 23 februari 2010.
 • Zeeuws-Vlaanderen verleidt emigranten
  17 februari 2010
  Veel mensen dromen van de rust en ruimte die we in Zeeuws-Vlaanderen hebben. Zij overwegen daarom om vanuit de drukke stedelijke gebieden in Nederland te verhuizen naar het buitenland.
 • Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart
  17 februari 2010
  Op woensdag 3 maart a.s. zijn er in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken
  17 februari 2010
  De Adviesraad Sociale Zaken Sluis vergadert op maandag 22 februari 2010 om 13.30 uur in de kantine van het gemeentehuis te Oostburg.
 • Uitnodiging informatiebijeenkomst Cadzand-Bad
  17 februari 2010
  De inwoners en ondernemers van Cadzand-Bad en overige geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd uit voor de vierde informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in Cadzand-Bad.
 • Wie (her)kent deze personen en/of woning?
  10 februari 2010
 • Gemeenteraadsverkiezing op woensdag 3 maart 2010
  10 februari 2010
  Op woensdag 3 maart 2010 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.
 • Informatiebijeenkomst zandsuppleties
  10 februari 2010
  Op verschillende strandvakken in Zeeuws-Vlaanderen zullen vanaf half maart tot eind mei zandsuppleties plaatsvinden.
 • Zwinstedenloop
  10 februari 2010
  Maar liefst 150 deelnemers hebben zich al ingeschreven voor de Internationale Rabobank Zwinstedenloop op 21 maart te Sluis.
 • Klant Volg Systeem helpt bij verbeteren dienstverlening
  10 februari 2010
  Sinds 5 januari kunt u als inwoner of ondernemer voor alle producten, diensten en informatie van de gemeente terecht in het nieuwe Klanten Contact Centrum (KCC) aan de Nieuwstraat in Oostburg.
 • Welstandscommissie
  03 februari 2010
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op dinsdag 9 februari 2010 een openbare vergadering. Deze vergadering vindt om 10.30 uur plaats in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
 • Rmo zoekt helpende handen
  03 februari 2010
  De Raad voor maatschappelijke ontwikkeling leeft en is zeer actief.
  Heeft u interesse om een handje te helpen?
 • Gemeenteraadsverkiezingen
  03 februari 2010
  Op woensdag 3 maart 2010 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. In de gemeente Sluis staat het u vrij om in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente te gaan stemmen.

Uitgelicht


Zoeken