Direct naar hoofdmenu / zoekveld

December

 • Wijziging strooiroutes en inzet alternatieve middelen
  23 december 2010
  De winter is dit jaar vroeg ingetreden en de aanhoudende sneeuwbuien, afgewisseld met lichte dooi, zorgen voor overlast op de wegen. De daardoor ontstane gladheid wordt met behulp van sneeuwschuivers en strooizout op de hoofdwegen zoveel mogelijk bestreden. Nu er een landelijk tekort aan strooizout is worden alternatieve middelen ingezet en de strooiroutes gewijzigd.
 • Informatie over gladheidbestrijding
  23 december 2010
 • Permanente stopzetting ijsmetingen
  23 december 2010
  Ieder jaar worden, tijdens vorstperiodes, ijsmetingen verricht op de verschillende wateren die de gemeente Sluis rijk is. Het is echter gebleken dat het onmogelijk is om ieder ven, kanaal of ander water continue te controleren op ijsdikte en daarmee het sein veilig of niet veilig te geven.
 • Naturalisatieceremonie
  22 december 2010
  Woensdag 15 december vond in het Archeologisch Museum te Aardenburg de jaarlijkse naturalisatiedag plaats. Tijdens deze feestelijke ceremonie kregen de personen die in het afgelopen jaar de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen een rondleiding door het museum aangeboden.
 • Werkbezoek Commissaris van de Koningin
  15 december 2010
  Op woensdag 8 december bracht de Commissaris van de Koningin in Zeeland mevrouw drs. K.M.H. Peijs een werkbezoek aan de gemeente Sluis.
 • Reuzenrad op de Groote Markt te Sluis
  15 december 2010
  Vanaf vandaag wordt op de Groote Markt in Sluis een groot reuzenrad opgebouwd. Van zaterdag 18 december t/m zondag 9 januari 2011 kunt u vanuit het reuzenrad Sluis eens vanuit een ander perspectief bekijken.
 • Dag tegen armoede
  15 december 2010
  Op zaterdag 11 december werd in Sociaal Cultureel Centrum Den Hoekzak in Oostburg de Dag tegen armoede gehouden.
 • Wethouder bedankt Serviceteam
  15 december 2010
  Op donderdag 9 december heeft wethouder Jan Schaalje (portefeuillehouder Sociale Zaken) de medewerkers van het Serviceteam in het zonnetje gezet tijdens de eindejaarsbijeenkomst.
 • BOB blaast fris, ook tijdens de feestdagen
  15 december 2010
  Onder het motto ‘BOB blaast fris’ vraagt het BOB-team in de maand december aandacht voor het terugdringen van rijden onder invloed van alcohol.
 • Glascontainers Burg. Van Hootegemstraat Sluis verplaatst
  15 december 2010
  Begin 2011 start Bouwbedrijf De Delta met de bouwwerkzaamheden aan het woningbouwproject ‘Het Hart van Sluis’.
 • Parkeeroverlast
  08 december 2010
  In de gemeente Sluis is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Ondanks dit feit krijgt het gemeentebestuur regelmatig klachten over parkeergedrag van bestuurders die hun auto niet op de daarvoor bestemde plekken zetten.
 • Sluiting Milieustraat
  08 december 2010
  De Milieustraat aan de Transportweg 17 op het bedrijventerrein Stampershoek te Oostburg is op vrijdag 24 december en op vrijdag 31 december 2010 vanaf 14.00 uur voor het publiek gesloten. Op de overige dagen in de periode tussen de kerstdagen en nieuwjaarsdag is de Milieustraat op de reguliere openingstijden voor het publiek geopend.
 • Reuzenrad Sluis
  08 december 2010
  In de periode van 15 december 2010 t/m 11 januari 2011 wordt door de Middenstand Vereniging Sluis (MVS) een groot reuzenrad op de Grootte Markt te Sluis geplaatst.
 • Sluiting kerstperiode
  08 december 2010
 • Escaldascholen
  01 december 2010
  Agenda Openbare Bestuursvergadering Stichting Escaldascholen
  Schoolbestuur voor het openbaar primair onderwijs in de gemeente Sluis.
 • Asbest
  01 december 2010
  Asbest. Wat is het? Is het gevaarlijk? Waar zit het in? Wat kan ik doen als ik het in huis tegenkom? Moet ik het verwijderen? Zijn er regels? Dit zijn vragen die bij veel mensen leven. Asbest is een materiaal met risico’s. Daarom zijn er (veiligheids)regels opgesteld. We zetten het voor u op een rijtje.
 • Seniorenbezoeken
  01 december 2010
  Een paar keer per jaar gaan medewerkers van de gemeente Sluis naar de woonzorgcentra. Daar kunnen inwoners van 70 jaar en ouder ter plekke hun legitimatiebewijs laten vervangen. Zowel de bewoners van de woonzorgcentra als 70+’ers die in dezelfde kern zelfstandig wonen, kunnen van deze service gebruikmaken.

Uitgelicht


Zoeken