Direct naar hoofdmenu / zoekveld

November

 • Buurtcadeau Oranje Fonds voor scholierencentrum ‘Time-Out’ Oostburg
  24 november 2009
  Het Oranje Fonds verrast scholierencentrum ‘Time-Out’ met het Oranje Fonds Buurtcadeau van maar liefst € 3.000. Dit is het eerste Buurtcadeau dat het Oranje Fonds uitreikt in Oostburg.
 • Start pilotproject ‘Verkeersveiligheid’
  24 november 2009
  Met loeiende sirenes werd woensdag 18 november het pilotproject ‘Verkeersveiligheid’ van het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) in samenwerking met het Zwincollege gestart.
 • Start landelijke campagne ‘Meer veiligheid op straat’
  24 november 2009
  ‘Meer veiligheid op straat’ is de nieuwe landelijke campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De campagne is gestart op 23 november en is te zien als commercial op de landelijke televisie en als banner op internet.
 • Voorontwerpbestemmingsplan buitengebied
  17 november 2009
  Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Sluis bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied vanaf donderdag 22 oktober ter inzage ligt.
 • Klimaatweek in Zeeuws-Vlaanderen
  17 november 2009
  Van zaterdag 21 t/m zaterdag 28 november 2009 vindt de derde editie van de Zeeuwse Klimaatweek plaats. In Zeeuws-Vlaanderen worden in dat kader vier gratis evenementen op verschillende locaties georganiseerd.
 • Dag van Respect
  17 november 2009
  Donderdag 12 november was de landelijke Dag van Respect. In heel Nederland vonden die dag educatieve activiteiten plaats om jongeren tussen de 10 en 14 jaar bewust(er) te maken van het belang van respect.
 • Openbare aanbesteding verbouwing c.q. uitbreiding OBS Europaschool te Zuidzande
  17 november 2009
  Het bestuur van de Escaldascholen en de gemeente Sluis streven naar de realisatie van adequate onderwijshuisvesting van de Europaschool te Zuidzande.
 • Openbare aanbesteding verbouwing c.q. uitbreiding OBS Europaschool te Zuidzande
  11 november 2009
  Het bestuur van de Escaldascholen en de gemeente Sluis streven naar de realisatie van adequate onderwijshuisvesting van de Europaschool te Zuidzande.
 • Einde Tweede Wereldoorlog herdacht
  11 november 2009
  Op vrijdag 6 en zondag 8 november werd in de gemeente het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en de bevrijding gevierd.
 • Presentatie uitkomsten leefbaarheidonderzoek
  11 november 2009
  De komende weken worden in diverse kernen de resultaten van het leefbaarheidonderzoek gepresenteerd. Maandag 16 november is Eede aan de beurt, dinsdag 17 november Retranchement en woensdag 18 november Sint Kruis.
 • Uitnodiging inspraakbijeenkomsten voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied
  04 november 2009
  Momenteel ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage. Dit heeft betrekking op het gehele buitengebied van Sluis, voorziet in de juridisch planologische regeling van dit gebied en vervangt (geheel of gedeeltelijk) de bestemmingsplannen “Buitengebied Sluis-Aardenburg”, “Landelijk gebied Oostburg” en “Buitengebied Oostburg”.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken
  04 november 2009
  De Adviesraad Sociale Zaken vergadert op maandag 16 november a.s. om 13.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Oostburg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
 • Nieuwe Denk Vooruit-campagne gestart
  04 november 2009
  We hebben het goed voor elkaar in Nederland, maar ook bij ons kan iets gebeuren. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, de verwarming niet meer werkt of er geen water uit de kraan komt. Het is handig om u op dit soort situaties voor te bereiden.
 • Presentatie uitkomsten leefbaarheidonderzoek Zuidzande, Nieuwvliet en Waterlandkerkje
  24 november 2009
  Het eindrapport van het leefbaarheidonderzoek is twee maanden geleden beschikbaar gekomen. Sindsdien maakt de gemeente een rondgang langs de tien kleine kernen om de resultaten te presenteren. Inmiddels zijn zeven kernen bezocht.
 • Schoolzwemkampioenschappen seizoen 2009 - 2010
  24 november 2009
  Ook dit jaar organiseert zwemvereniging Scheldestroom Breskens in samenwerking met de gemeente Sluis, Sport Zeeland en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) voor basisschoolleerlingen in de gemeente Sluis de schoolzwemkampioenschappen seizoen 2009/2010.
 • Fietspad Groede - Oostburg een feit
  18 november 2009
  Maandag 16 november j.l. was het zo ver. Wethouder le Roy tekende samen met het Waterschap en de Provincie Zeeland het convenant waarmee het fietspad tussen Groede en Oostburg een feit wordt.
 • Actie ‘Vergroot de Hoop’ een succes!
  17 november 2009
  Tijdens de actie ‘Vergroot de Hoop’ zijn in totaal 357 kisten met taxussnoeisel bij de Milieustraat afgegeven, dat is ongeveer 11 m3 snoeiafval. Slechts 10% van het snoeisel is afgekeurd vanwege vervuiling. De rest was zuiver en dus bruikbaar. De actie heeft maar liefst € 380,06 voor het KWF Kankerfonds opgeleverd.
 • Winterwerk in de groenvoorziening
  17 november 2009
  Ieder najaar staan de groenmedewerkers van de gemeente voor een flinke klus: het winterwerk. Er wordt dan volop gesnoeid en gezaagd in de gemeentelijke plantsoenen in de kernen om ze ‘winterklaar’ te maken.
 • Eerste resultaten inzameling plastic verpakkingsmateriaal
  17 november 2009
  In de week van 19 t/m 23 oktober is voor het eerst plastic verpakkingsmateriaal ingezameld in de gemeente Sluis. Ruim 44% van de inwoners heeft meegeholpen aan het gescheiden inzamelen ervan. Een eerste bescheiden stap in de goede richting.
 • Ruiming explosieven op 19 november
  11 november 2009
  Op donderdag 19 november 2009 worden op het strand bij Nieuwvliet-Bad, nabij de Verdronken Zwarte Polder drie Duitse anti-invasiemijnen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt.
 • Archeologische vondsten in Oostburg en Aardenburg
  11 november 2009
  Vorige week zijn in de gemeente op twee locaties archeologische vondsten gedaan. Aan de Nieuwstraat in Oostburg werden bij sloopwerkzaamheden minstens drie skeletten en drie waterputten uit de 17e tot 18e eeuw en 19e tot 20e eeuw aangetroffen.
 • Scholentour Kunstbende op het ZwinCollege
  11 november 2009
  Op maandag 9 november werd iedereen op het ZwinCollege in Oostburg flink wakker geschud. De scholentour van de Kunstbende in Zeeland was op de school om het startsein te geven voor de 20e editie van de wedstrijd voor jong creatief talent.
 • Presentatie uitkomsten leefbaarheidonderzoek in Cadzand en Schoondijke
  04 november 2009
  In de periode tot en met december worden de resultaten van het leefbaarheidonderzoek gepresenteerd in de kleine kernen. Vrijdag 6 november is de presentatie in Cadzand en maandag 9 november in Schoondijke.
 • Inloopavond over fietspad Groede-Oostburg
  04 november 2009
  Op maandag 16 november a.s. houdt het waterschap Zeeuws-Vlaanderen een inloopavond over de aanleg van het fietspad tussen Groede en Oostburg.
 • Feest in Time-Out
  04 november 2009
  Scholierencentrum ‘Time-Out’ bestaat vijf jaar en heropent in nieuwe stijl. Daarom is het feest op vrijdag 13 november 2009.
 • Presentatie uitkomsten leefbaarheidonderzoek in Hoofdplaat
  02 november 2009
  In de periode tot en met december worden de resultaten van het leefbaarheidonderzoek gepresenteerd in de kleine kernen. Dinsdag 3 november is de presentatie in Hoofdplaat.

Uitgelicht


Zoeken