Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Maart

 • Nationale Boomfeestdag
  25 maart 2009
  Woensdag 18 maart was het Nationale Boomfeestdag. Zo’n honderd leerlingen uit groep 7 en 8 van OBS en Daltonschool De Golfbreker in Breskens ontdekten tijdens een feestelijke ochtend op het Spuiplein alles over bomen en het belang van een groene leefomgeving.
 • euwe wet- en regelgeving over verkeersregelaars
  25 maart 2009
  Iedereen heeft ze ongetwijfeld al eens gezien: de verkeersregelaar. Tijdens evenementen of andere (verkeers)situaties herkent u ze aan hun fluorescerend hesje en daadkrachtig optreden. Sinds 1 maart is de nieuwe wet- en regelgeving over verkeersregelaars van kracht geworden.
 • Inleveren vragenlijsten leefbaarheidonderzoek nog t/m zondag 22 maart
  20 maart 2009
  De inwoners van de kleinste kernen van de gemeente Sluis hebben nog een weekend extra om de vragenlijst van het leefbaarheidonderzoek in te leveren.
 • Lezing over dementie
  18 maart 2009
  De Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen organiseert voor haar vrijwilligers van het ouderenwerk een lezing over dementie.
 • Onderzoek naar woonwensen in Zeeland
  18 maart 2009
  De gemeente Sluis doet mee aan het woonwensenonderzoek van de provincie Zeeland. Dit onderzoek is onderdeel van het Woononderzoek Nederland (WoON) 2009 dat het ministerie van VROM uitvoert.
 • West Zeeuws-Vlaamse kust wordt opgespoten
  11 maart 2009
  Om de kust op peil te houden, voert Rijkswaterstaat dit jaar opnieuw zandsuppleties uit. Ook aan de West Zeeuws-Vlaamse kust wordt op een aantal plaatsen zand opgespoten. Vanaf 14 maart wordt een geulwandsuppletie uitgevoerd voor de kust bij Breskens. Later in het jaar wordt mogelijk op diverse locaties het strand opgespoten.
 • Zeeuws-Vlaanderen opnieuw op Emigratiebeurs
  11 maart 2009
  Zeeuws-Vlaanderen heeft zich op 7 en 8 maart opnieuw gepresenteerd op de Emigratiebeurs in Nieuwegein. De bezoekers, die op zoek zijn naar een nieuw leven op een andere plek, werden attent gemaakt op de mogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen.
 • Win € 5.000,- voor een groen buurtproject in Zeeland!
  11 maart 2009
  Buren die voor een beter klimaat samen een groen project opzetten, kunnen nu met de Beste Buren-actie van De Provinciale Milieufederaties een cheque ter waarde van € 5.000,- winnen. De Beste Burenactie wordt financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij en maakt onderdeel uit van de campagne het Nationale Klimaatstraatfeest.
 • Digitaal loket WIZ online
  04 maart 2009
  De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven houden. Sommige mensen hebben daar wat hulp bij nodig, bijvoorbeeld door een handicap, ziekte of ouderdom. De gemeente en andere instellingen hebben tal van producten en diensten om deze inwoners te helpen.
 • Activiteiten voor mantelzorgers
  04 maart 2009
  Mantelzorgers vervullen een belangrijke taak. Voor het zieke kind, de echtgenoot, ouder, vriend of bekende voor wie zij zorgen, zijn ze onmisbaar. Vaak is het niet eens een bewuste keuze, maar groeit een beetje hulp in de loop der tijd uit tot een zware zorgtaak.
 • Koepelorganistie Zorg opgericht
  04 maart 2009
  Op 20 februari 2009 is de Koepelorganisatie Zorg opgericht. Dit op initiatief van de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (Rmo). De Koepelorganisatie Zorg gaat knelpunten in kaart brengen en oplossingen bedenken op het gebied van zorg en gerelateerde welzijnsvraagstukken voor mensen met een beperking in de gemeente Sluis.
 • Sirenetesten België
  25 maart 2009
  Net als Nederland test ook België regelmatig de sirenes. Mede afhankelijk van de hoeveelheid wind en de windrichting is het mogelijk dat het geluid van het Belgische alarmsignaal tot over de grens te horen is. De sirenetesten worden in 2009 gehouden op donderdag 2 april, donderdag 2 juli en donderdag 1 oktober, telkens tussen 8.45 en 10.15 uur.
 • Bijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie
  25 maart 2009
  Dementie roept veel vragen op. Vragen over het ziektebeeld en de veranderingen in het gedrag. Maar ook over de verzorging, veiligheid, voeding en mogelijkheden voor ontspanning.
 • Opplusdagen in Breskens en Groede
  18 maart 2009
  Vrijdag 3 april organiseert de gemeente een opplusdag in ‘de bloemenstraten’ in Breskens (het deel links van de Dorpsstraat). Vrijdag 24 april is Groede aan de beurt. Tijdens deze dagen knapt een team van Gemeentewerken kleine karweitjes op zoals het rechtleggen van trottoirtegels, het opvullen van putten in het wegdek en het rechtzetten van verkeersborden.
 • Eerste inburgeringsdiploma uitgereikt
  18 maart 2009
  Sinds 2007 is de Wet Inburgering van kracht. Deze gaat uit van een inburgeringsstelsel dat meer verplichtend en resultaatgericht is ten opzichte van voorgaande wetgeving.
 • 2.010 Vragenlijsten leefbaarheidonderzoek ingeleverd
  18 maart 2009
  2.010 inwoners van de tien kleinste kernen in de gemeente Sluis hebben in de afgelopen weken de vragenlijst in het kader van het leefbaarheidonderzoek ingevuld. Dit betekent een respons van 32%.
 • 16e Internationale Rabobank Zwinstedenloop Sluis
  11 maart 2009
  Zondag 15 maart staat Sluis in het teken van de 16e Internationale Rabobank Zwinstedenloop. Dit evenement, dat het grootste in zijn soort in Zeeland is, trekt met zijn prachtige parcours ieder jaar ruim 900 deelnemers uit alle windstreken.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken
  11 maart 2009
  De Adviesraad Sociale Zaken vergadert op maandag 16 maart om 13.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Oostburg. De vergadering is openbaar. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
 • Sporters gehuldigd
  11 maart 2009
  Jaarlijks huldigt de gemeente Sluis sporters en sportteams die het afgelopen jaar een bijzondere sportieve prestatie hebben geleverd. Op vrijdag 6 maart feliciteerde wethouder Maria le Roy maar liefst 251 sporters met hun behaalde resultaat.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken
  04 maart 2009
  De Adviesraad Sociale Zaken vergadert op maandag 16 maart om 13.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Oostburg. De vergadering is openbaar. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
 • Uitnodiging kernbezoek Retranchement
  04 maart 2009
  De gemeente wil graag goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de verschillende kernen. Daarom brengt het college van Burgemeester en Wethouders op maandag 16 maart 2009 een werkbezoek aan Retranchement.

Uitgelicht


Zoeken