Direct naar hoofdmenu / zoekveld

December

 • Naturalisatieceremonie
  22 december 2009
  Jaap Sala ontving op dinsdag 15 december ‘nieuwe Nederlanders’, inwoners die in het afgelopen jaar de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, uit de gemeente in het Visserijmuseum te Breskens en hun huisgenoten voor de landelijke naturalisatieceremonie.
 • Gemeente krijgt nieuw logo
  22 december 2009
  Vanaf januari 2010 ziet deze informatierubriek er anders uit. Het gemeentewapen maakt dan plaats voor een nieuw logo. Ook zaken als het briefpapier en de wagens van de afdeling Openbare Werken & Handhaving krijgen een nieuwe uitstraling. Hoe de “nieuwe jas” eruit ziet, ziet u vanaf 5 januari.
 • Internationale Rabobank Zwinstedenloop Sluis in de startblokken
  22 december 2009
  De inschrijving voor de Internationale Rabobank Zwinstedenloop is gestart. Op zondag 21 maart staat Sluis opnieuw in het teken van dit evenement, dat het grootste in zijn soort in Zeeland is.
 • Omvorming openbaar groen Planetenwijk en Finlandwijk Oostburg
  16 december 2009
  De gemeente gaat het groen in de Planetenwijk en de Finlandwijk in Oostburg aanpakken. Dit omdat het groen verouderd is en vanwege veranderende wetgeving. De gemeente informeert de inwoners van deze wijken over de omvormingsplannen tijdens een informatiebijeenkomst op 14 januari om 19.30 uur in Den Hoekzak te Oostburg.
 • Sport- en Spelinstuif
  16 december 2009
  Kom je spelen in sportcomplex De Eenhoorn in Oostburg? Op dinsdag 29 december 2009 is er een sport- en spelinstuif voor kinderen uit groep 3 t/m groep 8 van de basisscholen uit de gemeente Sluis.
 • Meer plastic verpakkingmateriaal ingezameld
  09 december 2009
  In de week van 16 t/m 20 november is de tweede inzamelronde van plastic verpakkingsmateriaal gehouden in de gemeente Sluis. Bijna 52% van de inwoners heeft meegeholpen aan het gescheiden inzamelen ervan.
 • 13 december: klokken luiden voor het klimaat
  09 december 2009
  In de hele wereld luiden op zondag 13 december om 15.00 uur de klokken. Zo laten kerken weten dat het de hoogste tijd is om een eind te maken aan de opwarming van de aarde. De kerk van de protestantse gemeente aan het Kerkplein en de rooms-katholieke Eligiuskerk op het Sint Eligiusplein doen hier aan mee.
 • Overdracht uitvoering Wet Werk Bijstand (WWB) voor 65+ naar Sociale Verzekeringsbank
  09 december 2009
  Gepensioneerden met een onvolledige AOW-uitkering die een inkomen hebben lager dan bijstandsniveau, krijgen vanaf januari 2010 via één loket zowel hun AOW als aanvullende bijstand uitbetaald. Dit loket wordt de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Themabijeenkomst ‘Sportiviteit & Respect’
  02 december 2009
  Onsportief gedrag, schreeuwende ouders langs de zijlijn, protesteren en schelden tegen de scheidsrechter en pestgedrag komen helaas (te vaak) voor tijdens sportwedstrijden. Hoe gaat een bestuurder, commissielid, trainer of coach met dit ongewenste gedrag om? Waar ligt de grens?
 • Stichting ‘comité 4 mei Oostburg’ zoekt nabestaanden van oorlogsslachtoffers
  02 december 2009
  Begin november werd in onze gemeente het einde van de Tweede Wereldoorlog in onze streek herdacht en de 65e verjaardag van de bevrijding gevierd. Sinds enkele jaren is er in Oostburg ook een herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, de Nationale Dodenherdenking.
 • Nieuwe dienstregeling buslijnen
  02 december 2009
  Vanaf 13 december gaat de nieuwe dienstregeling in van de buslijnen in Zeeland. De wijzigingen hebben betrekking op een beperkt aantal lijnen.
 • Samen plastic verpakkingsafval inzamelen
  02 december 2009
  Sinds vorige maand wordt plastic afval een keer per maand gescheiden opgehaald. Scheidt u het plastic afval al?
 • Dienstverlening centraal in Klanten Contact Centrum
  22 december 2009
  Op 5 januari opent de gemeente Sluis het nieuwe Klanten Contact Centrum in het voormalige gebouw van de Rabobank aan de Nieuwstraat in Oostburg. Het Klanten Contact Centrum is de centrale plaats en het eerste aanspreekpunt waar u als burger of ondernemer terecht kunt voor alle diensten, producten en informatie van de gemeente.
 • Rioolvervanging Mgr. de Backerestraat e.o. te Eede
  21 december 2009
  Op maandag 25 januari 2010 start aannemingsbedrijf KWS/ MJ Oomen in opdracht van de gemeente met vervangingswerkzaamheden aan de riolering in de Mgr. de Backerestraat en Schoolsstraat in Eede.
 • Stand van zaken rioolvervanging Sint Jansstraat te Sluis
  18 december 2009
  De werkzaamheden aan de riolering in de Sint Janstraat in Sluis zijn door de weersomstandigheden minder ver gevorderd zijn dan gepland. Na eerst een bijzonder natte periode met veel regen heeft nu de vorst toegeslagen. In dit bericht leest u welke maatregelen er worden getroffen tijdens de kerstvakantie van 18 december t/m 3 januari.
 • Aanlegvergunning dijkherstel Tragel-west incl. de aansluiting met Scherpbier
  16 december 2009
  Zoals u in de kennisgeving op de pagina hiernaast kunt lezen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 8 december 2009 aanlegvergunning verleend voor het herstellen van het dijktraject Tragel-west incl. de aansluiting met Scherpbier binnen het project “Dijkherstel fase 1”.
 • Openbare Bestuursvergadering van de Stichting Escaldascholen
  09 december 2009
  Het bestuur van de Stichting Escaldascholen houdt haar bestuursvergadering.
 • Oproep: meld kandidaten aan voor de sporthuldiging!
  09 december 2009
  De gemeente Sluis huldigt jaarlijks sporters en sportteams die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. De huldiging 2009 vindt plaats op vrijdagavond 5 maart 2010 in de sporthal van het sportcomplex ‘De Eenhoorn’ in Oostburg. Tot 31 december 2009 kunt u kandidaten opgeven.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken
  09 december 2009
  De Adviesraad Sociale Zaken vergadert op maandag 21 december om 13.30 uur in de kantine van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Oostburg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
 • Vredeslicht
  09 december 2009
  Medio december haalt een aantal Nederlandse Scouts, waaronder leden van scoutinggroep De Reutemeteute uit Oostburg, het Vredeslicht (in een ‘stormlantaarn’) in Wenen op.
 • Presentatie uitkomsten leefbaarheidonderzoek in Waterlandkerkje
  02 december 2009
  Het eindrapport van het leefbaarheidonderzoek is twee maanden geleden beschikbaar gekomen. Sindsdien maakt de gemeente een rondgang langs de tien kleine kernen om de resultaten te presenteren. Waterlandkerkje sluit op maandag 7 december de rij.
 • Op Dreef winnaar schoolzwemkampioenschappen 2009 - 2010
  02 december 2009
  Het team van basisschool Op Dreef uit Aardenburg is de winnaar van de schoolzwemkampioenschappen seizoen 2009/2010.
 • Kinderatelier exposeert in huisartsenpost Oostburg
  02 december 2009
  Tot eind december kunt u in de huisartsenpost in het Antonius ziekenhuis te Oostburg het werk bewonderen van de deelnemers aan het kinderatelier van de Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen.

Uitgelicht


Zoeken