Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Februari

 • Toelichting aanmelding leerplicht leerlingen
  27 februari 2008
  Kinderen moeten vanaf hun vijfde tot hun achttiende verjaardag naar school. Ouders zijn verplicht hierop toe te zien. De meeste kinderen gaan echter al naar school als ze vier jaar zijn, maar vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet.
 • Werkzaamheden riolering Aardenburg van start
  20 februari 2008
  In de week van 18 februari 2008 zijn de riolering- en herinrichtingwerkzaamheden in het centrum van Aardenburg Oost van start gegaan.
 • Opplusdag kern Hoofdplaat
  20 februari 2008
  Op vrijdag 28 maart 2008 wordt in Hoofdplaat door de gemeente en de dorpsraad Hoofdplaat een opplusdag georganiseerd.
 • Start inspraak op MER en Ontwerp-Kustversterkingsplannen Zwakke Schakel
  13 februari 2008
  Gedeputeerde Staten van Zeeland maken mede namens het Dagelijks Bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Rijkswaterstaat Zeeland en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis op grond van de Wet Milieubeheer en de Wet op de Waterkering het volgende bekend:
 • Lindeboom Spuiplein Breskens verplant
  13 februari 2008
  Met behulp van een kraan en een dieplader is op woensdag 6 februari de 50-jarige lindeboom op het Spuiplein in Breskens verplaatst.
 • (Gewijzigde) vermelding voor de Gemeentegids 2008-2009?
  06 februari 2008
  Het bureau FMR Producties uit Den Helder verzorgt de productie van de enige officiële gemeentegids van de gemeente Sluis. De gids 2008-2009 komt in april 2008 uit. De voorbereidingen zijn in volle gang.
 • Snoei- en onderhoudswerkzaamheden IJzendijke
  06 februari 2008
  In de kern IJzendijke wordt in de maand februari gedurende anderhalve dag snoeionderhoud gepleegd aan de lindes in de Prinsessenstraat en de essen in de Blindehoek en Noordstraat te IJzendijke.
 • De Woon Advies Commissie bevordert de kwaliteit van het wonen
  06 februari 2008
  De Woon Advies Commissie Regio Zeeuws Vlaanderen (WAC) behartigt de belangen van de woonconsument door het bevorderen van de kwaliteit van het wonen, de leefbaarheid van de woonomgeving en al wat daarmee verband houdt.
 • Kernbezoek Sint Kruis
  27 februari 2008
  De gemeente wil graag goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de verschillende kernen. Daarom brengt het college van Burgemeester en Wethouders op dinsdag 4 maart een werkbezoek aan Sint Kruis.
 • Concept-beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2010 ‘De Wmo is meer dan zorg
  20 februari 2008
  Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Deze wet beoogt dat iedereen - oud en jong, gehandicapt en niet-gehandicapt, autochtoon en allochtoon, met en zonder problemen - volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.
 • Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!
  20 februari 2008
  Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom is GGD Zeeland een voorlichtingscampagne ‘hoesten of niezen? Zakdoek kiezen! over griep en verkoudheid gestart met als doel de kans op besmetting te verkleinen.
 • Sport- en spelinstuif Oostburg druk bezocht
  13 februari 2008
  Ruim 270 kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente Sluis hebben meegedaan aan de sport- en spelinstuif op woensdag 6 februari in sportcomplex “de Eenhoorn”.
 • Nieuwe fractieassistent VVD
  06 februari 2008
  Petra de Boevere uit Breskens is donderdag 31 januari tijdens de besluitvormende raadsvergadering beëdigd als nieuwe fractieassistent van de VVD.
 • Ingekomen stukken en spreekrecht burgers voortaan in raadscommissies
  06 februari 2008
  Ingekomen stukken worden voortaan behandeld in de raadscommissies. Ook het inspreekrecht van burgers zal niet meer tijdens de besluitvormende raadsvergadering, maar tijdens de raadscommissies plaatsvinden.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten klimaatbewust ondernemen 2008
  06 februari 2008
  De Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis voeren gezamenlijk een actief klimaatbeleid om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Uitgelicht


Zoeken