Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Veiligheid / Integrale aanpak woninginbraken en -overvallen

Integrale aanpak woninginbraken en -overvallen

Vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie en gemeenten gaan samen het stijgende aantal woninginbraken en -overvallen in Zeeland aanpakken.

Het uitgangspunt 'collectief waar het kan, individueel waar het moet' is helder verwoord. Toch gaan we in dit artikel nader in op wat er dan collectief wordt aangepakt en waar een 'eigen' aanpak effectiever  is.

 

Het aantal woninginbraken in Nederland neemt sinds een aantal jaar toe. Wie te maken krijgt met een woninginbraak voelt zich vaak letterlijk 'overvallen'. Voor slachtoffers zijn de immateriële gevolgen dikwijls groter dan de materiële. Er is immers iemand in uw veilige woonomgeving binnengedrongen en heeft spullen meegenomen. Spullen met een emotionele waarde die mogelijk onvervangbaar zijn. Dat, plus het feit dat de veilige geachte woonomgeving niet zo veilig blijkt te zijn, maakt dat één op de vijf slachtoffers van een woninginbraak ernstige emotionele problemen ervaart.

 

De meeste woninginbraken worden gepleegd door gelegenheidsdaders

Zo'n 30% van de woninginbraken is georganiseerd. Met voorbedachte rade dus. Dat betekent automatisch dat het grootste deel wordt gepleegd door gelegenheidsdaders. Wat zijn gelegenheidsdaders? Dit zijn personen die allerlei delicten plegen en daarmee verantwoordelijk zijn voor groot deel van de criminaliteit in Nederland. Vaak zijn het mensen die al een probleem hebben zoals verslaafden maar ook leden van jeugdgroepen. Ze hebben snel geld nodig en als de gelegenheid zich in hun ogen voordoet zullen ze een woning binnendringen die minder goed beveiligd is of waarvan ze vermoeden dat de 'kraak' snel gezet worden omdat er niemand is of er ouderen of minder validen aanwezig zijn.

 

De bekende babbeltruc

Bent u thuis en wordt er aangebeld door iemand die u niet kent? Wees dan alert en doe niet zomaar de deur (wagenwijd) open. U kunt met goede verlichting bij de voordeur en het aanbrengen van goedgekeurd hang- en sluitwerk de veiligheid verhogen en het inbraakrisico verkleinen. Met een zogenoemde kierstandhouder, dat is een steviger variant van de deurketting, opent u de deur voldoende maar kan iemand niet zonder meer binnendringen.

 

Wat doen we samen?

Iedereen heeft recht op een veilige woonomgeving. Om dat te bereiken wordt ingezet op zowel preventie als repressie als nazorg. Op die manier willen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten de criminele activiteiten sterk verminderen of voorkomen. Er wordt ingezet op vermindering van het aantal woninginbraken en -overvallen. Het oplossen van meer zaken en een verhoogde pakkans. Daarnaast wordt voor veelplegers een persoonsgebonden aanpak gehanteerd zodat de kans van terugval verkleind wordt.

 

Wat doet uw gemeente?

Niet iedereen is zich bewust van de risico's van een woninginbraak en -overval. Er is altijd een risico op braak. Door de woning daar niet op in te richten en dus geen preventiemaatregelen te treffen, wordt de inbraakkans (gelegenheid) verhoogd. Daarom is het zaak om bewoners te stimuleren hun woning zo goed mogelijk te beveiligen. Denk hierbij aan het installeren van een inbraakalarm maar ook sterkere sloten op ramen en deuren. Of het aanbrengen van een deurspion en kierstandhouder en het installeren van binnen- en buitenverlichting met een tijdklok of bewegingssensor. De gemeente zorgt standaard voor goede verlichting in de wijken en we snoeien het groen. Dit geeft een beter zicht op woningen en dat schrikt inbrekers af. Verder houdt de gemeente op verzoek van stads- en dorpsraden informatiebijeenkomsten over woninginbraakpreventie.

 

Wilt u meer informatie over maatregelen die u kunt nemen tegen woninginbraak kijk dan op de site van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners. Heeft u specifieke vragen over maatregelen die de gemeente kan nemen, neem dan contact op met Mevr. V. de Caluwé via tel. 140117.

 


Uitgelicht


Zoeken