Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Veiligheid / Externe veiligheid

Externe veiligheid

In het externe veiligheidsbeleid staat de beperking centraal van mogelijke effecten van gevaarlijke activiteiten voor de omgeving.

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving ten gevolge van het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen), het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, waterwegen en spoorwegen) en het gebruik van luchthavens. In het kader van dit beleid zijn maximaal toelaatbare waarden geformuleerd voor het individuele en voor het groepsrisico.

 

Productie, vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen leveren risico's op voor mens en milieu, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Die veiligheidsrisico's zijn nooit helemaal weg te nemen. Nederland helemaal veilig maken, is niet te betalen en praktisch niet haalbaar. Daarom maakt de overheid steeds een afweging tussen veiligheid, haalbaarheid en kosten. Daarbij wil de overheid er alles aan doen om de risico's zoveel mogelijk te beperken.

Productie en bijvoorbeeld vervoer van gevaarlijke stoffen leggen ook beperkingen op aan de directe omgeving en dus de ruimtelijke ontwikkeling. Zo zijn tussen munitiedepots en woningen veiligheidsafstanden nodig. Aan de andere kant wil de overheid de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. Ook daarover gaat het externeveiligheidsbeleid.


Uitgelicht


Zoeken