Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Veiligheid / Damoclesbeleid gemeente Sluis 2017

Damoclesbeleid gemeente Sluis 2017

Artikel 13b Opiumwet is het juridisch instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

De burgemeester van Sluis heeft de Beleidsnota handhaving artikel 13b Opiumwet 2017 vastgesteld. Dit beleid is 21 november 2017 in werking getreden.

 

In het kader van dit beleid is sprake van een handelshoeveelheid als aangetoond of aannemelijk is dat in het pand sprake is (geweest) van middelen als bedoeld in de meest recente Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie. Het bezit van 6 tot en met 30 gram hennep of 6 tot en met 20 hennepplanten als vermeld op lijst II Opiumwet wordt in het kader van dit beleid beschouwd als een “kleine handelshoeveelheid”.

 

Weliswaar is het uitgangspunt dat het bestuursrechtelijk optreden niet persoonsgebonden, maar plaatsgebonden is. Een uitzondering in het nieuwe beleid hierop vormt de situatie dat een persoon, na een eerder constatering van drugshandel door deze persoon in een bepaald pand, zich opnieuw schuldig maakt aan drugshandel in een ander pand. In een dergelijke geval wordt bij de op te leggen sanctie de eerste constatering van drugshandel meegewogen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en lokalen.

 

Uitgangspunt voor lokalen is dat bij het aantreffen van voor de handel bestemde drugs (in een grotere hoeveelheid dan voor eigen gebruik) altijd direct wordt gesloten. Indien er sprake is van (meerdere) verzwarende "omstandigheden" kan voor langere tijd worden gesloten, zie de indicatorenlijst.

 

Bij woningen grijpt een sluiting erger in op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). De beginselen als "recht op ongestoord woongenot" (artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en "huisvredebreuk" rechtvaardigen een minder vergaande aanpak bij woningen.

De indicatorenlijst heeft een alternatief en geen cumulatief karakter. Ook op basis van enkele indicatoren kan worden aangetoond dat er verzwarende omstandigheden zijn. De indicatorenlijst is nadrukkelijk een hulpmiddel.

 

Handhavingsprocedures met betrekking tot de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet die zijn opgestart c.q. kwesties waarin handhavingsstappen zijn gezet ten tijde van het Damoclesbeleid 2013 en bijbehorende handhavingsmatrices, worden voortgezet op basis van deze nieuwe beleidsregel met bijbehorende handhavingsmatrices.

 

Klik hier om het Damoclesbeleid gemeente Sluis te raadplegen.


Uitgelicht


Zoeken