Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Veiligheid / Damoclesbeleid gemeente Sluis 2013

Damoclesbeleid gemeente Sluis 2013

Artikel 13b Opiumwet is het juridisch instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Dit is toepasbaar op:

 

  • voor publiek toegankelijke lokale en bijbehorende erven, zoals winkels en cafés;
  • niet voor publiek toegankelijke lokalen en bijbehorende erven, zoals loodsen en bedrijfsruimten;
  • woningen en bijbehorende erven.

 

De burgemeester van Sluis heeft de geactualiseerde beleidsregels Damoclesbeleid vastgesteld. Dit beleid treedt op 1 juli 2013 in werking.

 

In de afgelopen 20 jaar is de hennepteelt en handel in Nederland zo geprofessionaliseerd en gecriminaliseerd dat enkel de hennepteelt al tot dusdanige overlast en verstoring van de openbare orde leidt dat hier tegen opgetreden zou moeten worden. In de beleidsregels wordt het houden van een hennepplantage waarbij er aanwijzingen zijn dat er sprake kan zijn van beroeps- of bedrijfsmatige teelt, als drugshandel in de zin van artikel 13b Opiumwet aangemerkt. Voor de beoordeling of er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt zijn de criteria in paragraaf 3.2.1 van de Aanwijzing Opiumwet van overeenkomstige toepassing.

 

Van belang hierbij is dat uit vaste jurisprudentie volgt dat uit het woord 'daartoe', zoals genoemd in artikel 13b Opiumwet, volgt dat de enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs de bevoegdheid geeft tot toepassing van 13b Opiumwet. Het is niet nodig dat drugs daadwerkelijk wordt verhandeld. Verder is van belang dat de werking van de Opiumwet zo ver reikt dat 13b Opiumwet ook kan worden toegepast als het gaat om delen van de (hennep)plant indien de hars hier niet aan onttrokken is. Dit volgt uit artikel 1, eerste lid, sub b en lijst II van bijlage 1 van de Opiumwet .

 

Resumerend dient daar waar in de beleidsregels over drugshandel, handel of illegale verkooppunten wordt gesproken ook te worden begrepen hennepplantages.

 

Overgangsrecht is dat enkelvoudige overtredingen in de vijf jaar vóór inwerkingtreding van dit beleid als eerste overtreding worden gezien.

 

Klik hier om het Damoclesbeleid gemeente Sluis te raadplegen.

 


Uitgelicht


Zoeken