Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Woonvisie

Woonvisie en uitvoeringsprogramma's.

De gemeente Sluis heeft een duidelijke ambitie wat wonen in West Zeeuws-Vlaanderen betreft. Dit blijkt uit de “Woonvisie gemeente Sluis” die eind 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze visie staat het volkshuisvestingsbeleid voor de komende tien jaar (tot 2014). Mogelijkheden voor nieuwbouw en voor herstructurering van bestaande woningen in de kernen, voor alle lagen van de bevolking en met koppelingen naar zorg en recreatie staan hierin centraal. Het streven is om de komende tien jaar verspreid over het gebied 1.500 extra woningen te realiseren die bestemd zijn voor de eigen inwoners en voor mensen van buiten de regio.

 

Waarom een Woonvisie?

Diverse ontwikkelingen in West Zeeuws-Vlaanderen, zoals ontgroening, vergrijzing en het uitblijven van bevolkingsgroei, zijn voor de gemeente Sluis aanleiding geweest om een aantal projecten te starten die de leefbaarheid van het gebied moeten vergroten. Naast projecten zoals Breskens en Cadzand is ook de Woonvisie hier een voorbeeld van.

 

Hoe is de Woonvisie tot stand gekomen?

De visie is opgesteld door adviesbureau ECORYS uit Rotterdam in samenwerking met de gemeente. De visie is voor een belangrijk deel gebaseerd op onderzoeken en studies naar de vraag en het aanbod in de woningmarkt. Daarnaast is "veldonderzoek" uitgevoerd. Dit door een bezoek te brengen aan alle kernen van de gemeente. Ook is een werkconferentie gehouden met een aantal sleutelfiguren van woningcorporaties, makelaardij en zorginstellingen uit het gebied en van de provincie Zeeland.

 

Wat staat er in de Woonvisie?

In de Woonvisie staat het volkshuisvestingsbeleid in de kernen voor de komende tien jaar. De insteek daarvan is om met gevarieerde nieuwbouw van woningen voor alle lagen van de bevolking (van starters tot senioren) in te spelen op de vraag van de inwoners. Voorkomen moet immers worden dat zij verhuizen omdat zij geen doorstroom- of groeimogelijkheden zien. Daarnaast is het beleid bedoeld om nieuwe inwoners van buiten de regio aan te trekken, waardoor de regio een extra economische impuls krijgt. Onlosmakelijk verbonden met de nieuwbouwplannen is de noodzaak tot herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Om dreigende leegstand aan de onderkant van de woningmarkt te voorkomen, moet tegelijkertijd de aanpassing van de bestaande woningvoorraad, door sloop en/of herstructurering, worden opgepakt. Dit is in de Woonvisie verwoord in acht "beleidsopgaven".

De Woonvisie van de gemeente Sluis sluit aan bij de provinciale Woonvisie. In deze laatste visie staat min of meer verwoord dat de gemeenten meer mogelijkheden op het gebied van woningbouw krijgen. De gemeentelijke Woonvisie laat zien hoe Sluis met deze verruiming om wil gaan.

 

Download de Woonvisie. (Let op: het downloaden kan enige tijd in beslag nemen)

 

Uitvoeringsprogramma's Woningbouw

Het beleid uit de Woonvisie wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringsprogramma's Woningbouw. Hierin staan de concrete plannen om de doelen uit de Woonvisie te bereiken. De gemeente maakt de programma's samen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en adviesbureau SpellerCo Meerding. De volgende uitvoeringsprogramma's zijn inmiddels beschikbaar (klik op een plaatsnaam om het document te openen):

 


Uitgelicht


Zoeken