Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Welstand

Bouwaanvragen worden behandeld op basis van de Woningwet, die sinds 1 januari 2003 van kracht is. In deze wet staat dat bouwaanvragen ook moeten worden getoetst aan redelijke eisen van welstand.

In de Welstandsnota van de gemeente Sluis is vastgelegd op welke manier bouwplannen worden getoetst en welke criteria daarbij worden gehanteerd.

 

De Welstandsnota Sluis is opgesteld vanuit de overtuiging dat de gemeente het belang van een aantrekkelijke (gebouwde) omgeving dient te behartigen. De gevels van gebouwen en andere bouwwerken vormen, tezamen met de inrichting van de tuinen, erven en de (semi-)openbare ruimte, de dagelijkse leefomgeving van iedereen die in de gemeente Sluis woont en/of werkt. Dat betekent dat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van de eigenaar van het bouwwerk alleen; elke voorbijganger en nog sterker de buren (!) worden ermee geconfronteerd, of zij nu willen of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt bovendien de waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat. Het doel van het welstandsbeleid is om, in alle openheid, een bijdrage te leveren aan de dagelijkse leefomgeving, de schoonheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente Sluis.

 

 

Verslagen adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken