Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Ruimte, wonen & milieu / Subsidie Energieke Samenleving Zeeland

Subsidie Energieke Samenleving Zeeland

Als u samen met buurtbewoners woningen in uw wijk of dorp mooier, comfortabeler en energiezuiniger wilt maken dan kan u gebruik maken van de Subsidie Energieke Samenleving Zeeland 2015. De regeling stimuleert u om samen te werken en stelt een subsidie van maximaal € 3.000,- beschikbaar voor de organisatiekosten van uw burgerinitiatief.

 

Het doel van de regeling is:

 

 • stimuleren om samen te werken aan het energiezuiniger maken van woningen
 • het moderniseren van woningen
 • het verbeteren van het wooncomfort en het verlagen van de energierekening
 • het behoud en verbetering van de waarde van woningen

 

Meer informatie

Er zijn een drietal einddata voor het inleveren van uw subsidieaanvraag. Na iedere einddatum worden de dan ingezonden aanvraagformulieren beoordeeld. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De drie einddata zijn 1 oktober 2015, 1 december 2015 en 1 februari 2016.

 

Voor iedere aanvraagtermijn is een bepaald budget aanwezig. Is dat budget op voor die termijn en is uw aanvraag niet gehonoreerd, dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen voor de volgende termijn. Het budget wordt over zoveel mogelijk gemeenten verdeeld. Dient u uw aanvraag in na 1 oktober 2015 dan kan een initiatief in een gemeente waar nog geen aanvraag is gehonoreerd voorgaan.

 

De mogelijkheid bestaat om meerdere aanvragen in te dienen mits het om verschillende projecten gaat. Als u tijdens één tender meerdere aanvragen indient, dient u aan te geven welk initiatief u prioriteit geeft. Heeft u meerdere aanvragen ingediend, dan gaan eventuele andere aanvragers op u voor. Nadat het totale budget op is, is er geen subsidie meer mogelijk.

 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de subsidie als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

 • uw woning staat in Zeeland
 • u bent eigenaar en bewoner van de woning
 • u werkt samen binnen een vereniging, stichting, club of met een collectief van bewoners
 • uw doel is om meerdere woningen in uw straat, buurt, dorp of stad energiezuiniger en comfortabeler te maken

 

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden.

 

 • U vult het aanvraagformulier naar waarheid en volledig in.
 • Voor 1 oktober 2015, 1 december 2015 of 1 februari 2016 mailt u aan a.dorleijn@goes.nl.
 • U ontvangt binnen 6 weken na de einddatum een bericht omtrent de subsidie vaststelling.
 • De subsidie wordt binnen zes weken uitbetaald nadat de subsidie is toegekend.
 • U levert een projectverslag aan en fungeert als mooi voorbeeld voor andere initiatieven. 

 

Meer informatie

Voor alle 13 Zeeuwse gemeenten:
Arne Dorleijn
a.dorleijn@goes.nl
tel. 0113-249887.

 

Te downloaden

 


Uitgelicht


Zoeken