Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Ruimte, wonen & milieu / Ondergrondse afvalcontainers

Ondergrondse afvalcontainers

Op 31 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Sluis het gemeentelijk afvalstoffenplan "Samen houden wij afval gescheiden" vastgesteld. Hierin staat vermeld het huishoudelijk restafval langs de kust in te zamelen met ondergrondse afvalcontainers.

In Cadzand-Bad, Wijk de Brabander, Zwindorp, Pèse Schorre, Nieuwvliet-Bad Oost en Schoneveld, de 'kustroute', staan op veel locaties minicontainers permanent langs de straat. De verzamelplaatsen geven de betreffende straten/wegen een rommelige indruk. Ook wordt hierin veel afval gedumpt door anderen dan de bewoners van de recreatieparken. Bovendien verdwijnen regelmatig minicontainers. Dit brengt extra kosten voor de gemeenschap met zich mee. Deze problematiek wordt aangepakt door in de 'kustroute' in te zamelen met ondergrondse verzamelcontainers, voorzien van toegang met identificatie en een systeem dat de vulgraad aangeeft. Het college heeft een voorlopig plaatsingsplan voor deze containers vastgesteld. Hierin staat vermeld waar wij van plan zijn deze containers in de loop van 2016 met een doorloop naar 2017 te plaatsen. Hierbij is gekeken naar de bereikbaarheid (zowel van gebruikers als van de inzamelaar) en naar de ligging van kabels en leidingen. In de loop van november 2015 verwacht het college een definitief plaatsingsbesluit te nemen.

 

Inloopavonden: 

De gemeente heeft op drie data en locaties inloopavonden gehouden, waarop bewoners/eigenaars van de recreatiewoningen op diverse parken nadere informatie kregen over de voorgenomen plannen om afval op andere wijze in te zamelen.

Deze data en locaties waren:

 

10 september 2015                Fletcher hotel Nieuwvliet

11 september 2015                Sporthal Cadzand

16 september 2015                Restaurant Schoneveld Breskens

 

Raadpleeg hier het verslag van de informatieavonden.

 

Meer informatie over de ondergrondse afvalcontainers kunt u hier vinden:   

1. Kaarten met voorgestelde plaatsen voor ondergrondse afvalcontainers.

a) Cadzand-Bad

b) Crox-Houcke - Nieuwvliet-Bad

c) Het Gemaal - Nieuwvliet-Bad

d) Parel van Vlaanderen - Cadzand-Bad

e) Pese  Schorre - Cadzand-Bad

f) Schoneveld - Breskens

g) Sincfal  - Cadzand-Bad

h) St. Pierre - Nieuwvliet-Bad

i) Wijk de Brabander - Cadzand-Bad

j) Zeekraalstraat - Nieuwvliet-Bad

k) Zwindorp - Retranchement

2. Planning.

3. Brieven aan de bewoners, aan de eigenaars en aan de VvE’s.

4. Aantal ondergrondse containers per recreatiepark.

5. Voorbeelden van inworpzuilen.

 


Uitgelicht


Zoeken