Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Groenbeheer

De gemeente zorgt ervoor dat het groen onderhouden wordt en streeft ernaar dat hierdoor het woongenot in stand blijft of zelfs groter wordt.

Sluis heeft een zilveren medaille gewonnen in de internationale groencompetitie Entente Florale Europe. Sluis vertegenwoordigde Nederland in deze wedstrijd omdat de stad in in 2008 werd uitgeroepen tot de groenste kleine stad van Nederland in de nationale groencompetitie Entente Florale. Bij de jurering werd uiteraard gekeken naar het uiterlijk van de stad, maar ook naar het beleid van de gemeente op het gebied van groen en leefomgeving en de samenwerking met andere partijen.

Openbaar groen is belangrijk. Het draagt in belangrijke mate bij aan een aantrekkelijk omgeving. De gemeente zorgt ervoor dat het groen onderhouden wordt en streeft ernaar dat hierdoor het woongenot in stand blijft of zelfs groter wordt. Het groenonderhoud gebeurt voor een deel door eigen groenmedewerkers en een deel van het onderhoudswerk wordt uitbesteed aan verschillende bedrijven.

Belangrijke aspecten van het groenbeheer zijn de seizoensgebondenheid van activiteiten en het werken met levend materiaal. Het jaar rond vinden er activiteiten plaats in het groen, globaal: de lente en de herfst staan in het teken van aanplanten van nieuwe beplanting, in het zomerseizoen maaiwerkzaamheden en onkruidbestrijding, in de winter snoeiwerk en dunningen aan de plantsoenen. Met name van dit laatste, het zagen in de beplantingen, schrikken omwonenden nog wel eens. Het zijn vaak echter juist handelingen om de beplantingen op termijn duurzaam in stand te houden en te beheren. Omdat er soms ook sprake is van achterstallig onderhoud is en er in het verleden vaak op andere manieren werd aangeplant is het soms noodzakelijk om de beplanting rigoureus aan te pakken.

In het groenbeheerplan (vastgesteld in mei 2008) is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met het groenbeheer. Uitgangspunt is een goed beheer en onderhoud van het groen. Dit draagt immers bij aan een prettig woon- en leefklimaat. Op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld in centra van stadjes en dorpen, kan de gemeente een visitekaartje afgeven met bijzonder groen. Het beheerplan kent dan ook twee ambitieniveaus: basis en representatief.

 

In de kernen IJzendijke, Waterlandkerkje en Zuidzande wordt het openbaar groen omgevormd. Raadpleeg hier de aanlegtekeningen.


Uitgelicht


Zoeken