Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Ruimte, wonen & milieu

Ruimte, wonen & milieu

Ruimte, wonen en milieu gaat over uw leefomgeving. Hoe organiseren we de ruimtelijke ordening in onze gemeente, hoe zorgen we voor goede woningen voor iedereen en hoe gaan we om met het milieu? Kortom, hoe zorgen we voor een aangename, mooie omgeving om te wonen, werken en recreëren.

 • Welstand
  28 september 2010
  Bouwaanvragen worden behandeld op basis van de Woningwet, die sinds 1 januari 2003 van kracht is. In deze wet staat dat bouwaanvragen ook moeten worden getoetst aan redelijke eisen van welstand.
 • Gladheidbestrijding
  01 december 2012
  De gemeente zorgt voor de gladheidbestrijding binnen de bebouwde kom.
 • Milieu
  29 september 2010
  Duurzaamheidsvisie en Besluit bodemkwaliteit en bodemkwaliteitskaarten.
 • Klushuizen
  De gemeente Sluis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen starten vanaf 1 februari a.s. met het project Klushuizen. Tegen een aantrekkelijke prijs koopt u een woning die grondig opgeknapt moet worden, gaat u aan de slag met de renovatie en woont u vervolgens in een woning ingedeeld naar uw eigen wensen en ideeën.
 • Zeeuws-Vlaamse aanpak verpauperd vastgoed
  09 december 2013
  Panden die in een slechte bouwkundige staat verkeren, dragen bij aan de verrommeling van de woonomgeving en vormen vaak een bron van ergernis voor omwonenden. Deze zg. rotte kiezen doen afbreuk aan de leefbaarheid van een buurt.
 • Subsidie Energieke Samenleving Zeeland
  11 augustus 2015

Uitgelicht


Zoeken