Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Ondernemen

De gemeente Sluis streeft naar een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemersklimaat met kwalitatieve en duurzame bedrijfsterreinen en aantrekkelijke winkelgebieden. Daarnaast is een optimale dienstverlening aan ondernemers een belangrijk speerpunt. Het Ondernemersloket is uw eerste aanspreekpunt.

 • Aanspreekpunt voor bedrijven
  13 mei 2014
  Het Ondernemersloket is het centrale aanspreekpunt voor (startende) ondernemers in de gemeente Sluis.
 • Financiële ondersteuning voor (startende) ondernemers
  13 mei 2014
  Voor ondernemers die willen starten, groeien, innoveren en investeren zijn er diverse subsidiemogelijkheden.
 • Markt, standplaatsen en venten
  13 mei 2014
  In de gemeente Sluis is het mogelijk een standplaats in te nemen. Dit kan op de weekmarkten en op een aantal aangewezen dagelijkse standplaatsmogelijkheden. Daarnaast is het mogelijk om artikelen te venten.
 • Cijfers en informatie
  30 september 2010
  Er zijn diverse organisaties en instanties die cijfers bijhouden over de economische ontwikkelingen en interessante informatie bevatten voor u als ondernemer.
 • Economische samenwerking
  13 mei 2014
  De gemeente Sluis staat op economisch gebied niet op zichzelf. De economie in onze gemeente is altijd afhankelijk van de regionale, landelijke en zelf mondiale ontwikkelingen. Op economisch vlak kan de gemeente dan ook niet alleen opereren.
 • Uitnodiging Business to Business avond 13 oktober 2016
  13 september 2016
 • Een bedrijf starten
  13 mei 2014
  Informatie over het starten van een bedrijf, Antwoord voor bedrijven en de Kamer van Koophandel.
 • Bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen
  13 mei 2014
  De juiste locatie voor uw bedrijf is grotendeels afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten die u uitvoert. Op deze pagina staan verschillende typen locaties genoemd waar bedrijven zich kunnen vestigen. In de bestemmingsplannen is nauwkeurig vastgelegd welke activiteiten op een bepaalde locatie toegestaan zijn.
 • Wegwijs in regels, vergunningen en subsidies
  13 mei 2014
  Antwoord voor bedrijven is voor u als ondernemer het startpunt van de rijksoverheid voor regels, vergunningen en subsidies. Ook ziet u met welke nieuwe regels en wetswijzigingen u te maken krijgt.
 • Arbeidsmarkt
  13 mei 2014
  Het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen is het startpunt op de Zeeuws-Vlaamse arbeidsmarkt. Tevens vindt u hier informatie over het Grensinfopunt.
 • Breedband internet in het buitengebied
  11 juni 2014
  Hier vindt u informatie over internet in het buitengebied.

Uitgelicht


Zoeken