Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Kernenbeleid / Stads- & dorpsraden

Stads- & dorpsraden

De stads- en dorpsraden houden de vinger aan de pols van wat er leeft in de gemeente Sluis.

Zij hebben de taak om de gemeente te wijzen op de behoeften en vragen van de mensen. Daarnaast worden er zo nu en dan vanuit de gemeente vragen voorgelegd aan de stads- en dorpsraden. Bewoners kunnen vragen en klachten altijd bij de desbetreffende raad neerleggen. Afspraken tussen de gemeente en de stads- dorpsraden zijn vastgelegd in een convenant.

 

Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de gemeente en de verschillende raden. Het ene jaar brengt de stads- en of dorpsraad een bezoek aan het college op het gemeentehuis en het andere jaar bezoekt het college de dorpsraad in de kern. Tijdens zo’n kernbezoek gaat het college niet alleen in overleg met de raad, maar ook met de bewoners.

 

De stads- en dorpsraden organiseren jaarlijks een vergadering waarin ze aan de bewoners uitleggen wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan en wat er op de planning staat voor het komende jaar. Tijdens zo’n jaarvergadering kunnen er ook vragen gesteld worden aan de verantwoordelijke wethouder en de toezichthouder van de afdeling Handhaving & Openbare Werken.

 

Verder organiseert de gemeente in samenwerking met de stads- en dorpsraden opplusdagen in de kern. Tijdens een opplusdag worden er kleine klusjes opgeknapt.

Op de adressenlijst (onder de subkop 'Kernenbeleid') ziet u wie er in de stads- of dorpsraad van uw kern zitten en hoe u hen kunt benaderen.


Uitgelicht


Zoeken