Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Cultuurnota

De gemeente Sluis kent als een van de weinige Zeeuwse gemeenten een eigen cultuurnota. In de cultuurnota staan de krijtlijnen voor het cultuurbeleid voor de periode 2004 t/m 2008. De nota werd in 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. De uitgangspunten van de cultuurnota 2004-2008 zijn nog van kracht in afwachting van de adviezen van de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (Rmo).

Culturele activiteiten leiden vaak tot ontroering, spelvreugde, bewondering en bezinning, maar zij brengen ook mensen bij elkaar. Geschat wordt dat zo’n veertig procent van de inwoners van de gemeente zich op één of andere manier bezighoudt met cultuur. De één speelt in een muziekgezelschap, de ander schrijft gedichten, de volgende is bestuurslid van het bibliotheekwerk. Iedereen leest, iedereen luistert naar muziek, iedereen weet iets over de geschiedenis van zijn eigen dorp.

 

Economische waarde 
De waarde van cultuur is vaak niet in geld uit te drukken, maar kost wel geld. Maar... levert ook geld op. De economische waarde van culturele activiteiten wordt vaak onderschat. In directe zin ontleent een fors aantal mensen hieraan een (aanvullend) inkomen. Indirect vloeien via de cultuursector middelen naar drukkerijen, gebouwenverhuurders, kledingmakers, bronsgieterijen, inrichters, decorbouwers, belichters, geluidstechnici, instrumentmakers en vooral ook horecaondernemingen. In Sluis worden elk jaar culturele activiteiten uitgevoerd met een totale waarde van ruim 2 miljoen euro. De gemeente bekostigt hiervan ongeveer zeventig procent.


Stichting Johan Hendrik van Dale 
Onderdeel van de cultuurnota is de oprichting van de Stichting Johan Hendrik van Dale. Deze stichting heeft tot doel om via aantrekkelijke en hoogwaardige (literaire) activiteiten extra publiek naar de stad Sluis te halen. De stichting heeft enkele bijzonder geslaagde activiteiten georganiseerd en is inmiddels gefuseerd met de Stichting Raadskelder.

 
Aardenburg Cultuurstad 
De Stichting Cultureel Aardenburg voert sinds enige jaren het zogeheten “Poëticum” uit. Dit is een reeks poëziegerelateerde activiteiten, deels in de open ruimte, die in het kader van “Aardenburg Cultuurstad” Aardenburg als poëziestad nieuw elan geeft. Het Poëticum verdient naar het oordeel van de gemeente een verdere uitbouw. De gemeente geeft hierbij sturing aan de concrete vormgeving waar het de openbare ruimte betreft. Verder stelt de gemeente met de cultuurnota de Stichting Cultureel Aardenburg in de gelegenheid haar beleid voort te zetten met onder andere de Culturele Week Aardenburg en wordt de samenwerking met de gemeente geïntensiveerd.

 

Musea 
Een ander onderdeel van de nota is het plan voor de oprichting van een museumfederatie om de kwaliteit van de musea in de gemeente te verhogen en de samenwerking tussen de musea te versterken. Verder onderzoekt de gemeente, in nauwe samenwerking met het kerkbestuur en de Rijksgebouwendienst, naar mogelijkheden om de St. Baafskerk te Aardenburg grotere gebruiksmogelijkheden te geven. In het kader van de projecten Roma en Staats-Spaanse Linies zijn de musea in Aardenburg en IJzendijke heringericht.

 

Podiumkunsten
De financiele steun aan de Matthäuspassion, de Zomeravondconcerten, het Zeeuws Orkest en het Ledeltheater wordt voortgezet. Het Festival van Zeeuws-Vlaanderen heeft blijvend steun van de gemeente.

 

En nog veel meer 
De amateuristische cultuursector zal worden gestimuleerd door op projectmatige basis in te zetten op kwaliteitsverbetering en meer samenwerking. De cultuurmenu’s worden voortgezet en een intensieve samenwerking tussen de Muziekschool en de Stichting Muziekcollectief wordt voorgestaan. Er wordt geïnvesteerd in de beeldende buitenkunst. Voor het op orde brengen van het (oud) archief zijn extra middelen uitgetrokken.

De gemeente wil met deze inspanningen in de cultuursector de leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van het gebied een extra impuls geven. Hier kunnen zowel de inwoners als de verblijfstoeristen en dagrecreanten van profiteren.


Uitgelicht


Zoeken