Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Contact en Bezoek / Klachten en meldingen

Klachten en meldingen

Klachten over de gemeente Sluis

Wanneer u vindt dat de gemeente Sluis u niet juist heeft behandeld, dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen. Kijk hier voor meer informatie over de procedure.

 

Overige klachten

Iedereen ondervindt wel eens hinder van (de activiteiten van) anderen en soms is het zo vervelend of langdurig dat u vindt dat er iets aan gedaan moet worden. In bepaalde gevallen kunt u bij de gemeente terecht, maar er zijn ook situaties waarvoor u zich tot een andere instantie moet wenden. Waar moet u zijn en wie kan u helpen? 

 

 • Ernstige milieuovertredingen en/of overlast  kunt u melden op het Milieumeldpunt (0118)-41 23 23.

  Dit meldpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Een medewerker van de Meldcentrale Zeeland zal u te woord staan en uw klacht doorgeven aan de juiste instantie.

 

 • Milieuzaken:U kunt uw klacht(en), duidelijk omschreven, mailen aan de RUD Zeeland (regionale uitvoeringsdienst Zeeland, via milieumeldpunt@rud-zeeland.nl of telefonisch melden via 0115-745100;

 

 • Met klachten over wegen, bomen, riolen en beschadigd straatmeubilair binnen de bebouwde kom  kunt u tijdens openingstijden terecht bij de gemeente Sluis, tel. 140117 (vanuit het buitenland +31 117 - 457 000). Buiten openingstijden kunt u bellen met het telefoonnummer 0117 - 453 317. De piketambtenaar zal u dan verder van dienst zijn. 

 

 • Géén spoed, maar toch politie: 0900 - 8844. Voor meldingen over (gevaarlijke) activiteiten op de openbare weg (lozen, storten), kappen van bomen en geluidshinder van brommers (in feite alle verboden die in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn vermeld). 

 

 • Drugsoverlast meldpunt Houdgreep: telefoon 0800-022 50 85.

 

 • Bij vervuiling van oppervlaktewater, waaronder sloten, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Waterschap Scheldestromen, tel.088- 246 1000. Na kantooruren wordt u doorverbonden met de piketambtenaar. 

 

 • Voor klachten over vliegtuiglawaai kunt u bellen met de sectie geluidhinder van de Koninklijke Luchtmacht, tel. 0800 - 022 60 33. 

 

 • Meldingen over verwaarloosd vee doet u bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), tel. 0900 - 03 88 (lokaal tarief).

 • Dierenbescherming:Ben je getuige van een dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing, of heb je een dierenambulance nodig? Dan is er één centraal nummer om te bellen: 144.

 

 • Met vragen en klachten over de afvalinzameling, kunt u terecht bij de Zeeuwse ReinigingsDienst, tel. 0900 - 44 33 333. 

 

 • Dierenbescherming: Meldpunt vogels en zoogdieren uit de natuur: tel. 06 - 83021060.

 

 • Zwemwaterkwaliteit,Klachten over gevaarlijke of onhygiënische zwemlocaties kunnen tijdens kantooruren worden gemeld via (0118) 63 17 00. Ook e-mailen is mogelijk: zwemwater@rud-zeeland.nl.

Acute klachten over zwemwater kunnen buiten kantooruren worden gemeld aan de milieuklachtentelefoon: (0118) 41 23 23.

 

 • Reclameborden in het buitengebied. RUD Zeeland (Regionale uitvoeringsdienst Zeeland), tel. 0115 - 74 51 00.

 

 • Schade aan Flora en Fauna. RUD Zeeland (Regionale uitvoeringsdienst Zeeland), Tel. 0115 - 74 51 00.

 

 • Aantasten natuurgebieden. RUD Zeeland, (Regionale uitvoeringsdienst Zeeland),

  Tel. 0115 - 74 51 00.


 • Ontgrondingen in het buitengebied, RUD Zeeland, (Regionale uitvoeringsdienst Zeeland),

  Tel. 0115 - 74 51 00.


 


Uitgelicht


Zoeken