Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Herstel St.-Janskerkhof Sluis
  18 april 2018
 • Extra openbare vergadering
  12 april 2018
  Op donderdag 19 april 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis vindt tijdens een extra openbare vergadering van de gemeenteraad van Sluis de benoeming van de wethouders en de installatie plaats van vier nieuw gekozen raadsleden plaats.
 • Openbare ruimtelijke commissie kwaliteit - 12 april
  04 april 2018
 • In gesprek met mantelzorger Piet Baas: "Eindelijk kreeg ik de vraag: Hoe is het nou met jou?"
  28 maart 2018
 • Vanaf 1 april opnieuw betaald parkeren van kracht
  28 maart 2018
 • Gemeentehuis gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
  28 maart 2018
 • Voorlopige uitslagen raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)
  22 maart 2018
 • Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2018 en hoe nu verder?
  22 maart 2018
 • Flyer omvormingsplan Groede
  24 september 2012
 • Flyer Nieuwvliet
  24 september 2012
 • Omvormingsplan
  24 september 2012
 • Flyer omvormingsplan Hoofdplaat
  24 september 2012
 • Agenda 20-09-2012
  19 september 2012
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘De Lindenhoeve Sluis’
  19 juni 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'De Lindenhoeve Sluis' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Beestenmarkt 4 te Sluis.
 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  19 juni 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 28 juni 2012
  een openbare vergadering.
 • Actie 'Vergroot de hoop' voor 7e keer van start
  18 juni 2012
  De gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis en de Zeeuwse Reinigingsdienst stareten met inzamelen van taxussnoeisel in strijd tegen kanker.
 • Ruiming niet gesprongen explosieven Verdronken Zwarte Polder Nieuwvliet
  13 juni 2012
  In de eerste week van maart van dit jaar is melding gemaakt van het feit dat er zogeheten Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) gevonden zijn in de Verdronken Zwarte Polder in Nieuwvliet.
 • Verkeersmaatregel Cadzand-Bad
  13 juni 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis. Dat een tijdelijke verkeersmaatregel is ingesteld naar aanleiding van ernstige verkeershinder tijdens de Pinksterdagen in de woonwijken achter Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad, waardoor de doorgang voor het wegverkeer ernstig werd belemmerd en de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding kwam.

 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  13 juni 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 14 juni 2012
  een openbare vergadering.
 • Lancering RobotFish Breskens
  13 juni 2012
  De haven van Breskens heeft er sinds 6 juni 2012 een bijzondere bewoner bij. Vanaf zijn ligplaats op de Kaai zal een RobotFish geregeld het water 'induiken' om het stoere vissersdorp en de omgeving te ontdekken.
 • Vervolgbijeenkomst Masterplan voorzieningen op 20 juni 2012
  13 juni 2012
  Heeft u vorig jaar de bijeenkomsten over voorzieningen in 2021 bijgewoond? Of misschien heeft u er over gehoord? Maar ook als u niet aanwezig kon zijn is er nu nog de kans mee te praten en te horen wat de stand van zaken van 'Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen' is.
 • Perspectievennota 2013-2016: Nieuw financieel evenwicht
  07 juni 2012
  Op 7 juni 2012 heeft het college de perspectievennota 2013-2016 van de gemeente Sluis gepresenteerd.
 • Maatregel uitstellen aanvraag reisdocument
  31 mei 2012
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 mei 2012 een aantal maatregelen laten ingaan om het aantal niet-noodzakelijke aanvragen van reisdocumenten (tijdelijk) terug te brengen.
 • Detectieverbod aangewezen gebieden
  11 mei 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis hebben bij hun besluit d.d. 1 mei 2012, nr. 120384, gebieden aangewezen waarvoor een detectieverbod geldt, als bedoeld in artikel 4.15d van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sluis.
 • Koninklijke Onderscheiding voor iemand aanvragen
  09 mei 2012
  Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Ook deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze moeten dan wel door iemand worden voorgesteld.
 • Bekendmaking instellen verkeersmaatregel
  09 mei 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in de Duindoornstraat te Cadzand-Bad verkeersmaatregelen gaan instellen. In eerste aanleg was besloten tot het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de straat, met uitzondering van een klein gedeelte ter hoogte van Duindoornstraat 15.
 • Nationale Molendag op 12 en 13 mei 2012
  09 mei 2012
  Op zaterdag 12 en zondag 13 mei 2012 wordt voor de veertigste keer de Nationale Molendag georganiseerd. Het landelijke thema van dit jaar is 'Molenverhalen'. Het publiek dat de molens bezoekt wordt uitgenodigd om bijzondere verhalen, gedichten en legenden over het leven op en rond de molens te ontdekken.
 • Over duurzaam gesproken…
  09 mei 2012
  Op donderdag 3 mei was het nog drukker dan anders in het Zwin College te Oostburg. Op initiatief van provincie Zeeland vond daar namelijk het evenement Duurzaam = gewoon doen plaats.
 • Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011
  07 mei 2012
  De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen heeft op 15 december 2011 de Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011 vastgesteld.

 • Sluiting wegens feestdagen
  02 mei 2012
  Het Klanten Contact Centrum (KCC), de gemeentewerkplaatsen en overige dependances zijn gesloten op donderdag 17 mei tot en met zondag 20 mei (vanwege Hemelvaartsdag).
 • Openbare vergadering Welstandscommissie 19 april
  11 april 2012
 • Jaarvergadering Eede 18 april
  10 april 2012
 • Commissievergaderingen en raadsvergadering in mei verzet
  05 april 2012
  De vergaderingen van de raadscommissies Samenleving/Middelen en Ruimte/Algemeen bestuur en de besluitvormende raadsvergadering in mei zijn verzet. Het nieuwe rooster voor mei ziet er als volgt uit:
  - Commissie Samenleving/Middelen: dinsdag 15 mei
  - Commissie Ruimte/Algemeen bestuur: woensdag 16 mei
  - Besluitvormende raadsvergadering: donderdag 31 mei
 • Jaarvergadering Breskens
  28 maart 2012
  Op donderdag 5 april vindt de jaarvergadering van Breskens plaats.
 • Jaarvergadering Aardenburg op 2 april
  16 maart 2012
 • Herstelwerkzaamheden MFC Hof van Eede
  07 maart 2012
  De herstelwerkzaamheden aan MFC Hof van Eede zijn in volle gang. De Hof van Eede liep grote schade op als gevolg van de uitslaande brand in december 2010.
 • Uitnodiging kernbezoek Cadzand
  07 maart 2012
  De gemeente Sluis wil graag goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de verschillende kernen.
 • Drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten willen samenwerken met Sabewa Zeeland
  06 maart 2012
  De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen willen vanaf begin volgend jaar op het gebied van belastingheffing samenwerken met het op te richten Sabewa Zeeland.
 • Speelvoorzieningen in Plan De Groote Jonkvrouw IJzendijke
  05 maart 2012
  Op initiatief van Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. zijn de bewoners van het plan De Groote Jonkvrouw IJzendijke in december 2011 tijdens een bijeenkomst in het Mauritshof geïnformeerd over de speelvoorzieningen die in deze nieuwbouwwijk zijn gepland.
 • Onderzoek naar Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer
  29 februari 2012
  In opdracht van Wageningen Universiteit wordt onderzoek gedaan naar Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer tussen Nederland en België. Naar aanleiding van gesprekken met grote spelers in dit veld ontstond de vraag naar het in beeld brengen van de motieven van de inwoners van de grensregio om over de landsgrens te reizen.

 • Openbare vergadering Welstandscommissie
  29 februari 2012
  De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op donderdag 8 maart 2012
  een openbare vergadering.
 • 10 jaar zondagssoos voor senioren in Oostburg
  28 februari 2012
  Het was mevrouw Zonderland, vertegenwoordiger van de 65-plus alleenstaandengroep, die tijdens de vergadering van mei 2001 van de seniorenraad, het overkoepelend orgaan van de ouderensozen in West Zeeuwsch-Vlaanderen, het idee voorlegde aan het bestuur om te onderzoeken of een ontmoetingsactiviteit voor senioren op zondagmiddag in de gemeente Sluis bestaansrecht zou hebben.
 • Algemene ledenvergadering dorpsraad Nieuwvliet
  28 februari 2012
  Vrijdag 2 maart 2012 in dorpshuis 'De Heerlijckheijt' om 20.00 uur.
 • Gemeente Sluis biedt internetfaciliteit aan
  14 februari 2012
  Wat te doen als u (tijdelijk) geen computer tot uw beschikking heeft en toch overheidsinformatie wilt opvragen of een gemeentelijk product of dienst wenst aan te vragen? U bent van harte welkom in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg! De gemeente Sluis heeft een computer voor u klaargezet. U kunt plaatsnemen aan tafel en uw zaken regelen.
 • NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, nu ook in de gemeente Sluis
  14 februari 2012
  Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart aanstaande organiseert het Oranje Fonds in samenwerking met duizenden verschillende vrijwilligersorganisaties en verenigingen
  NL Doet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van ons land.
 • Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen op de Emigratiebeurs
  14 februari 2012
  Op 11 en 12 februari presenteerde uwnieuwetoekomst, het samenwerkingsverband van gemeenten en bedrijfsleven, Zeeuws-Vlaanderen op de Emigratiebeurs. In de Zeeuws-Vlaamse stand waren ook vertegenwoordigers van de Gentse havenregio en het Meetjesland aanwezig.
 • De gemeente verleent geen vrijstellingen afvalstoffenheffing meer
  14 februari 2012
  De gemeente is wettelijk verplicht huishoudelijke afvalstoffen en grove huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen bij elk perceel binnen het grondgebied van de gemeente, waar dergelijke afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. Die inzamelplicht is opgenomen in de Wet milieubeheer.
 • IJs Damse Vaart gevaarlijk
  13 februari 2012
  Helaas kon het ijs op de Damse Vaart in het weekend niet worden vrijgegeven. Het was nog niet dik genoeg. Inmiddels heeft de dooi ingezet. Het betreden van het ijs is gevaarlijk!
 • Pas op voor onbetrouwbare acquisitie
  10 februari 2012
  De gemeentegids die jaarlijks verschijnt, wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties van bedrijven en instellingen. De gemeente is zeer zorgvuldig in de selectie van de acquisitiebureaus waarmee wordt samengewerkt. Voor de gemeentegids werkt de gemeente samen met FMR Producties uit Den Helder. De gemeente heeft signalen gekregen dat er bureaus actief zijn die ondernemers rekeningen sturen, telefonisch advertenties werven en zelfs om geld vragen.
 • Voortgang in samenwerking tussen Zeeuws-Vlaamse gemeenten
  10 februari 2012
  Er zit voortgang in de intensivering van de samenwerking tussen de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Zo wordt er binnen de diverse werkgroepen hard gewerkt aan de diverse plannen en zijn er belangrijke tussenstappen en beslismomenten in zicht. Dit bleek tijdens de vergadering van de stuurgroep (bestaande uit de drie Zeeuws-Vlaamse colleges) op dinsdag 31 januari.
 • IJs op Damse Vaart betreden blijft gevaarlijk!
  09 februari 2012
  Het verbod om het ijs op de Damse Vaart te betreden blijft zaterdag van kracht. Dat is beslist door de burgemeesters van Damme, Knokke-Heist, Sluis en Brugge.
 • Jaarvergadering Groede
  31 januari 2012
  Op 17 februari vindt de jaarvergadering van Groede plaats.
 • Visie en beleidsregels ‘Samen met de wind’
  18 januari 2012
  Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 11 januari 2012 de windvisie ‘Samen met de Wind’ heeft vrijgegeven voor inspraak.
 • Extra openbare besluitvormende raadsvergadering 20 december 2011 vervalt
  16 december 2011
 • 12 december: jaarvergadering dorpsraad Sint Kruis
  08 december 2011
  U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
 • Pas op voor onbetrouwbare acquisitie
  01 december 2011
  De gemeente heeft signalen gekregen dat er bureaus actief zijn die telefonisch advertenties werven en zelfs om geld vragen. Onterecht wordt daarbij de indruk gewekt dat er wordt samengewerkt met de gemeente. Momenteel wordt er geen acquisitie gepleegd namens de gemeente en wij vragen burgers nooit om financiële bijdragen voor projecten.
 • Jaarvergadering dorpsraad Zuidzande
  22 november 2011
  De dorpsraad van Zuidzande houdt op maandag 28 november 2011 om 19.30 uur een jaarvergadering in de Europaschool te Zuidzande.
 • Herinrichting Kievitenlaan Cadzand-Bad
  14 november 2011
  Vanaf november 2011 tot februari 2012 voert aannemingsbedrijf ’T Gilde werkzaamheden uit aan de Kievitenlaan in Cadzand-Bad. Deze werkzaamheden bestaan uit de vervanging van de bestaande riolering. Hierbij wordt een gescheiden riolering aangelegd. Het regenwater zal met een apart rioolstelsel worden afgevoerd via de kreken van Cavelot. Vervolgens wordt de Kievitenlaan opnieuw ingericht, waarbij mooie materialen worden toegepast en de groenvoorziening wordt vernieuwd.
 • Maatregelen Zuidzandseweg Cadzand
  14 november 2011
  Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen op de Zuidzandseweg in Cadzand Dorp treft de gemeente Sluis tijdelijke maatregelen. De huidige slechte toestand van het wegdek (schade in de vorm van losliggend asfalt en grote gaten) moet worden verbeterd. Zeker gezien de winter die voor de deur staat.
 • Jaarvergadering dorpsraad Hoofdplaat 10 november
  02 november 2011
  Op 10 november houdt dorpsraad Hoofdplaat haar jaarvergadering.
 • Uitnodiging opplusdag Eede
  02 november 2011
  Op vrijdag 11 november organiseert de gemeente Sluis een Opplusdag in Eede. Tijdens deze dag zal een gemeentelijk team van Openbare Werken kleine karweitjes opknappen in de kern.
 • Jaarvergadering dorpsraad Waterlandkerkje 11 november
  02 november 2011
  Op 11 november vindt de jaarvergadering van de dorpsraad Waterlandkerkje plaats.
 • Een overval, het zal je maar overkomen!
  02 november 2011
  De Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland houdt voor ondernemers de bijeenkomst 'Een overval, het zal je maar overkomen!' op maandag 14 november in Scheldetheater te Terneuzen.

 • Uitnodiging opplusdag Nieuwvliet
  02 november 2011
  Op vrijdag 18 november organiseert de gemeente Sluis een Opplusdag in Nieuwvliet. De dorpsraad van Nieuwvliet heeft het initiatief genomen om de muziektent en de ruimte daaromheen op te knappen.
 • Rioleringswerkzaamheden Plan West te Aardenburg
  02 november 2011
  Op 31 oktober is aannemingsbedrijf H4A in opdracht van de gemeente gestart met de vervangingswerkzaamheden aan de riolering in Plan West te Aardenburg.
 • Aanvraagmiddag legitimatiebewijzen senioren 70+ op locatie
  02 november 2011
  Een paar keer per jaar gaan medewerkers van de gemeente Sluis naar de woonzorgcentra.
 • Bent u Gastheer van de Zwinstreek?
  02 november 2011
  West Zeeuws-Vlaanderen en de gemeenten Knokke-Heist en Damme vormen vanwege de historische, culturele en landschappelijke verbondenheid samen met de Zwinstreek.
 • Voortzetting geschorste commissievergadering op 27 oktober
  26 oktober 2011
  De raadsbrede commissievergadering Samenleving/Middelen op dinsdag 25 oktober is om 23.55 uur geschorst. De vergadering wordt voortgezet aansluitend op de geplande openbare besluitvormende raadsvergadering op donderdag 27 oktober a.s..
 • Doe mee aan Burgernet
  24 oktober 2011
  De Zeeuwse gemeenten en de regiopolitie Zeeland gaan Burgernet invoeren. Dit mede dankzij subsidie van de provincie Zeeland. Hiermee is Zeeland de eerste provincie waar Burgernet in één keer wordt ingevoerd. Uw bijdrage is hiervoor nodig! U wordt gevraagd u voor Burgernet aan te melden om zo een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in uw woon- of werkomgeving.
 • Vergadering Adviesraad Sociale Zaken Sluis
  18 oktober 2011
  De Adviesraad Sociale Zaken Sluis vergadert op donderdag 3 november om 13.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Oostburg. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
 • Begroting 2012-2015
  17 oktober 2011
  Op maandag 17 oktober presenteerde het college de begroting 2012-2015 tijdens een persconferentie. Hieronder kunt u de stukken bekijken.
 • Uitreiking Koninklijke onderscheiding te IJzendijke
  21 september 2011
  Wnd. burgemeester Jacques Suurmond reikte op zaterdag 17 september, namens Hare Majesteit, de Koningin der Nederlanden, een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer Antoine Boerman tijdens de jaarlijkse feestmiddag/-avond van de vrijwillige brandweer van de gemeente Sluis, groep IJzendijke.
 • Rectificatie locatie commissievergaderingen Samenleving/Middelen en Ruimte/Algemeen Bestuur
  09 september 2011
  In de aankondiging van de commissievergaderingen Samenleving/Middelen en Ruimte/Algemeen Bestuur in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad is per abuis een verkeerde vergaderlocatie opgenomen.
  Dit moet zijn: tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein 1 te Oostburg.
 • September
  07 september 2011
 • September
  07 september 2011
 • Herinrichting openbaar groen Sluis, Retranchement en Sint Anna ter Muiden
  31 augustus 2011
  De gemeente gaat het openbaar groen in de kern Sluis aanpakken. Dit omdat het groen verouderd is en vanwege veranderende wetgeving op het gebied van onkruidbestrijdingsmiddelen.
 • Gebeurtenis Banckertlaan Breskens
  27 augustus 2011
  Wnd. burgemeester Jacques Suurmond heeft de bewoners van de Banckertlaan en omgeving in Breskens geinformeerd over de trieste gebeurtenissen van vanmorgen, waarbij een 35-jarige vrouw door geweld om het leven is gekomen.
 • Bestuurders bezoeken nieuwe strandposten en brandweervoertuig
  23 augustus 2011
  Op 22 augustus brachten wnd. burgemeester Jacques Suurmond en wethouder Peter Ploegaert (portefeuillehouder Toerisme) een bezoek aan de nieuwe strandposten in Groede en Breskens.
 • Bent u 55 jaar of ouder? Kom in beweging!
  10 augustus 2011
  Stichting Welzijn West Zeeuwsch Vlaanderen organiseert in samenwerking met Fitline Health Club Oostburg een workshop "in beweging". Tijdens deze middag kunt u deelnemen aan diverse activiteiten en kennis maken met de vele mogelijkheden van bewegen, zoals yoga, Meer Bewegen Voor Ouderen en Zumba!
 • Extra besluitvormende raadsvergadering
  11 juli 2011
  De wnd. burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 14 juli 2011 om 19.30 uur in de tijdelijke raadzaal van het gemeentehuis te Oostburg een extra openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.
 • Uitslagen quizzen Open Huis
  04 juli 2011
  Op woensdag 15 juni heeft de gemeente Sluis haar deuren opgezet tijdens het Open Huis. Aanleiding hiervoor was de verbouwing van het gemeentehuis. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om (nader) kennis te maken met het bestuur, de ambtenaren, onze taken, diensten en initiatieven. Veel burgers, van jong tot oud, kwamen een kijkje in het gemeentehuis en achter de schermen. De opgedane kennis kon tijdens een aantal quizzen meteen worden getest. De uitslagen zijn inmiddels bekend en de winnaars geinformeerd. Benieuwd naar de goede antwoorden? We zetten ze voor u op een rij.
 • Extra afvaarten i.v.m. festival Onderstroom Vlissingen
  27 juni 2011
  Van 7 t/m 10 juli wordt in Vlissingen het festival Onderstroom gehouden. Dit festival is gratis toegankelijk en trekt veel bezoekers, ook uit (West) Zeeuws-Vlaanderen. Daarom heeft de organisatie gezorgd voor een extra afvaart van het fiets-/voetveer op 7, 8 en 9 juli van Vlissingen naar Breskens om 22.55 uur. Kijk voor meer informatie over het festival op www.onderstroom.info.
 • Start werkzaamheden Baanstpolder
  27 juni 2011
  De verkoop van de woningen in het project Strandpark Nieuwvlietbad in de Baanstpolder bij Nieuwvliet loopt voorspoedig. Daarom starten de bouwwerkzaamheden direct na de zomer (bouwvakvakantie). Op maandag 27 juni a.s. start echter al het transport van bouwmaterialen voor de infrastructuur. In de periode van 27 juni t/m 5 juli zal dit overlast veroorzaken op de route, startend ten oosten van Groede, Noordweg, Havendijk, Puijendijk, Zeeweg en verder in Nieuwvliet: Baanstpoldersedijk, Nooddijk, Bavodijk, ’s Gravelaarsweg, Catsweg, hoenderweg.
 • Informatie over werkzaamheden Cadzand-Bad
  22 juni 2011
  Op woensdag 21 juni zijn de inwoners en ondernemers van Cadzand tijdens een informatieavond geinformeerd over de ontwikkelingen rond de kwaliteitslag in de badplaats.
 • Denk mee over de toekomst van de basisscholen
  21 juni 2011
  In de gemeente Sluis worden steeds minder kinderen geboren. Dit heeft gevolgen voor de basisscholen in de kernen. De gemeente Sluis nodigt daarom alle inwoners uit om mee te denken over kansen en mogelijkheden tijdens de onderwijsbijeenkomst ‘Minder kinderen, minder scholen?’. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 juni van 19.30 tot 22.00 uur op het Zwin College in Oostburg.
 • Installatie waarnemend burgemeester Jacques Suurmond
  21 juni 2011
  Op 1 juli a.s. wordt de heer Jacques Suurmond officieel beëdigd en geïnstalleerd tot waarnemend burgemeester van Sluis door de Commissaris van de Koningin in Zeeland, mevrouw Karla Peijs. Dit gebeurt tijdens een openbare buitengewone vergadering van de gemeenteraad in de tijdelijke raadzaal van het gemeentehuis te Oostburg om 15.00 uur. De heer Suurmond volgt burgemeester Jaap Sala op die per 1 juli gebruik maakt van de FPU-regeling.
 • Afscheid burgemeester Jaap Sala
  21 juni 2011
  Op 17 juni jl. nam burgemeester Jaap Sala afscheid van de gemeente Sluis. Per 1 juli maakt hij, na een periode van 8 jaar als burgemeester van Sluis, gebruik van de FPU-regeling. In het gemeentehuis in Oostburg werd voor genodigden een “academische zitting” gehouden met als titel “Drie toekomstvisies van inspirators”. Aansluitend vond een receptie plaats voor genodigden en andere belangstellenden. Donderdagavond nam de burgemeester officieel afscheid van de gemeenteraad met de overhandiging van de voorzittershamer aan de wnd. raadsvoorzitter en de ambtsketen aan de loco-burgemeester.
 • Fijn dat we u (beter) hebben leren kennen tijdens het Open Huis!
  20 juni 2011
  Op woensdag 15 juni heeft de gemeente Sluis haar deuren opgezet tijdens het Open Huis. Aanleiding hiervoor was de verbouwing van het gemeentehuis. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om (nader) kennis te maken met het bestuur, de ambtenaren, onze taken, diensten en initiatieven. Veel burgers, van jong tot oud, kwamen een kijkje in het gemeentehuis en achter de schermen!
 • Open Dag: 15 juni
  14 juni 2011
  De renovatie van het gemeentehuis is afgerond en het eindresultaat willen we u graag laten zien. Daarom zetten we onze deuren open op woensdag 15 juni 2011. Op deze dag staan er gastvrouwen en -heren voor u klaar om een rondleiding door het gemeentehuis te verzorgen. Maar u kunt natuurlijk ook zelf op verkenning gaan. Naast kennismaken met de aanwezige bestuurders en ambtenaren worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Wat mag u tijdens het Open Huis zoal verwachten? Hieronder volgt een greep uit het programma. We vertellen nog niet alles… dus (h)ope(n)lijk tot ziens op woensdag 15 juni!
 • Sluiting wegens feestdagen
  27 mei 2011
  Het Klanten Contact Centrum (KCC), de gemeentewerkplaatsen en overige dependances zijn gesloten op
  - donderdag 2 en vrijdag 3 juni (vanwege Hemelvaartsdag)
  - maandag 13 juni (vanwege Pinksteren)
 • Kaders voor de toekomst
  26 mei 2011
  In 2011 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie “Samen Goed”, het Wmo-beleidsplan “Samen Leven”, de structuurvisie “Goed Leven” en de Kadernota Samen Kiezen 2012-2015 vastgesteld. Hiermee stelt de gemeenteraad de kaders voor de toekomst.
 • Zienswijzen Buitengebied
  25 mei 2011
  Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft met ingang van 4 november 2010 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een besluit genomen over de ingediende zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad het plan gewijzigd vast te stellen.
 • Zienswijzen Strandbeleid
  25 mei 2011
  De concept strandnota heeft met ingang van 15 december 2010 gedurende een periode van acht weken ter inzage gelegen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels een besluit genomen over de ingediende zienswijzen. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad om de strandnota vast te stellen.
 • Openbare vergadering RMDO
  19 mei 2011
  De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling van de gemeente Sluis vergadert op 20 mei 2011 om 14.00 uur in de kantine van het gemeentehuis te Oostburg.
 • 6 Blauwe Vlaggen voor West Zeeuws-Vlaamse stranden
  19 mei 2011
  De gemeente Sluis hijst voor het zevende jaar op rij zes Blauwe Vlaggen op de West Zeeuws-Vlaamse stranden. Dit mede dankzij de betrokkenheid en inzet van de strandpaviljoens, het Serviceteam en de gemeente die er gezamenlijk jaar na jaar in slagen om de hoge kwaliteit van de stranden te behouden.
 • Stroomstoring
  15 april 2011
  Vanmiddag rond 14.00 uur was er in heel Zeeuws-Vlaanderen een stroomstoring. Deze ontstond toen een tijdelijke omleiding in het stroomnet (wegens werkzaamheden) werd opgeheven. De oorzaak is niet bekend. In de gemeente Sluis hebben zich, voor zover bekend, geen incidenten voorgedaan.
 • Bachexpositie en jeugdactiviteiten in Aardenburg
  06 april 2011
  Op zaterdag 16 april aanstaande wordt in de Sint-Baafskerk te Aardenburg opnieuw de Matthäus Passion van Bach uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan vindt vanaf heden in het Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg een tentoonstelling plaats, getiteld “Voorwaar geen kleinigheid! De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in Aardenburg.”
 • Gezocht: Exploitant MFC de Keure Sluis
  05 april 2011
  De gemeente Sluis is voor het multifunctioneel centrum de Keure in Sluis op zoek naar een exploitant (m/v) met ingang van 1 juli 2011.
 • Sluiting wegens feestdagen
  05 april 2011
  Het Klanten Contact Centrum (KCC), de gemeentewerkplaatsen en overige dependances zijn gesloten op
  - donderdag 2 en vrijdag 3 juni (vanwege Hemelvaartsdag)
  - maandag 13 juni (vanwege Pinksteren)
 • Informatie n.a.v. situatie kernreactoren Japan
  18 maart 2011
  Het nieuws rond de kernreactoren in Japan leidt bij u mogelijk tot vragen over uw eigen situatie in de buurt van de kerncentrales in Borssele en/of Doel (België). Hoewel de kans op een kernongeval zeer klein is, is het belangrijk dat u de juiste voorbereidingen kunt treffen als er wél iets gebeurt.
 • Online wegwijzer voor belastingvoordeel chronisch zieken
  17 maart 2011
  Chronisch zieken en gehandicapten hebben jaarlijks gemiddeld 2000 euro aan extra kosten vanwege hun ziekte of beperking. Die kosten zijn deels aftrekbaar via de Belastingdienst. Daarvoor gelden regels. Om die inzichtelijk te maken, heeft de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) de site http://www.meerkosten.nl/ gelanceerd.
 • Nieuwe tarieven gemeentelijke belastingen
  26 januari 2011
  De gemeenteraad heeft op 23 december 2010 de gemeentelijke belastingverordeningen en de daarbij behorende belastingtarieven voor 2011 vastgesteld. Hoeveel moet u gaan betalen en wat doet de gemeente met de belastinginkomsten? We zetten het alvast voor u op een rij.

Uitgelicht


Zoeken