Wij zijn op zoek naar leden voor de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling

Door het aflopen van de zittingstermijn van een aantal leden zijn we op zoek naar nieuwe leden die zich actief willen inzetten voor burgerparticipatie in de gemeente Sluis.

De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) adviseert het bestuur van de gemeente Sluis, gevraagd en ongevraagd, op de beleidsterreinen Zorg, Welzijn, Cultuur, mobiliteit, toegankelijkheid en Demografische ontwikkelingen.
De RMDO bestaat uit minimaal zeven leden.

Wat wordt van u verwacht?

  • Ervaring en/of kennis hebben met/van één of meerdere van de werkterreinen van de RMDO.
  • Het belang van leefbaarheid en sociale samenhang onderschrijven.
  • Vanuit het algemeen belang kunnen denken.
  • Inwoner zijn van de gemeente Sluis.
  • Kandidaten dienen voldoende tijd in de RMDO te willen steken.
  • Gedacht moet worden aan minimaal één dagdeel per twee weken.

Bent u geïnteresseerd?

Stuur dan uiterlijk 1 mei 2018, een brief met uw motivatie voor uw kandidaatstelling, onder vermelding van 'vacature leden RMDO' aan:

Gemeente Sluis
t.a.v. R. Schriemer
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voor meer informatie over de RMDO verwijzen wij u naar de website: www.rmo-sluis.nl.