Uitreiking Koninklijke onderscheiding in Oostburg

Burgemeester Marga Vermue reikte op 19 januari tijdens de jaarlijkse bindingsavond van de blusgroepen in de gemeente Sluis, namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer W.A.M. (William) Weemaes ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de vrijwillige brandweer Veiligheidsregio Zeeland, post Aardenburg.

De heer W.A.M. Weemaes was tot 1 oktober 2017 via G4S Fire & Safety werkzaam als beroepsbrandweer bij Brandweer DOW in Terneuzen.
Thans werkzaam als chauffeur op een hogedruk vrachtwagen bij De Bree Solutions N.V. in de gemeente Maldegem.
Op 1 januari 1997 is de heer W.A.M. Weemaes in dienst getreden bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Hulst.
Na zijn verhuizing van Hulst naar Aardenburg in 2003 heeft hij zich tot 31 juli 2017 verdienstelijk gemaakt voor de vrijwillige brandweer van de gemeente Sluis, post Aardenburg; sinds 2013 Veiligheidsregio Zeeland.
Zijn laatste functie bij de vrijwillige brandweer, post Aardenburg was Manschap B, Chauffeur en Verkenner Gevaarlijke stoffen.

De burgemeester bedankte de heer Weemaes en alle andere brandweervrijwilligers voor hun jarenlange verdienstelijkheden.