Tijdelijke vervanging gemeentesecretaris

Vanwege gezondheidsredenen is onze gemeentesecretaris Samira de Kievit - Minnaert de komende periode afwezig.
Uiteraard betreuren wij dit ten zeerste.
Haar herstel zal langere tijd duren.
Hoe lang precies, weten we op dit moment nog niet.
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen, is tijdelijke vervanging noodzakelijk.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom François Lauret (voormalig gemeentesecretaris van Terneuzen) benaderd en hij vervangt Samira de Kievit - Minnaert de komende periode.
Het college benoemde hem dinsdag 16 januari per direct tot waarnemend gemeentesecretaris.
Wij hopen uiteraard dat Samira de Kievit - Minnaert spoedig herstelt.
Zodra meer bekend is over haar terugkeer, vermelden we dit op onze website.