Terugblik Minisymposium Westerschelde Ferry

Afgelopen woensdag vond in het MFC De Korre in Breskens het ‘Minisymposium Westerschelde Ferry’ plaats.
Ruim 100 personen waren aanwezig en konden meediscussiëren over de vorm van het behoud, de toekomst en de mogelijkheden van en rondom de ferry.
Gedeputeerde Harry van der Maas was aanwezig en gaf een algemene toelichting met facts en figures waarna vier sprekers in een aantal minuten hun visie verkondigden.
Na deze pitches van VNO-NCW Zeeland, RECRON, Scalda en de gezamenlijke gemeenten Middelburg, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen, ging gespreksleidster Lieneke de Wolf in op de stellingen die de sprekers hadden voorgedragen.
De aanwezigen in de zaal kregen de mogelijkheid te stemmen op de stellingen.
De gedeputeerde sloot af met een reflectie op de avond.
Hij riep ondernemers op om mee te denken en gaf aan serieus te willen kijken naar een ticketsysteem.
Zo’n systeem geeft studenten of degenen die (dagelijks) voor hun werk gebruikmaken van het veer een gegarandeerde plek voor de overtocht.
Als de beleving op de ferry wordt verbeterd, is men er in het algemeen ook voorstander van om de toerist meer te laten betalen voor het veer dan de inwoners.
De avond stond in het teken van het coöperatief meedenken.

Om de avond letterlijk in beeld te brengen was tekenaar Olivier Rijcken uitgenodigd.
Hij heeft geluisterd naar de discussie en de suggesties uit de zaal en heeft hier vervolgens een overzichtelijke tekening van gemaakt.
Die tekening is aan het eind van de avond door burgemeester Marga Vermue overhandigd aan de gedeputeerde.