Terug van vakantie? Spoel de kranen één minuut door!

Bent u langere tijd van huis geweest?
Spoel dan direct bij thuiskomst alle kranen en leidingen één minuut door.
Zo houdt u fris en smakelijk water.
Vang het water dat u bij het doorspoelen gebruikt op in een emmer en gebruik het in en om het huis voor bijvoorbeeld de planten of schoonmaakklusjes.
Dat is het advies van Evides Waterbedrijf.  

Dek douchekop af

Bij temperaturen vanaf 25 graden en in stilstaand water, kan de legionellabacterie ontstaan.
Deze bacterie kan bij inademing leiden tot longontsteking en de zogeheten veteranenziekte.
Zorg er daarom voor dat er geen waterdruppels in de lucht komen bij het doorspoelen van de douchekop.
Leg de douchekop in een emmer met een doek erover en houd hem onder water, zodat er geen waterdamp in de lucht komt.

Op www.evides.nl/kraandoorspoelen vindt u meer informatie over de kwaliteit van kraanwater.
U kunt daar ook een kraanhanger met doorspoelchecklist downloaden.