Sint-Janswandelingen in Sluis

Op zaterdag 21 en 28 juli en 18 en 25 augustus 2018 worden in Sluis vier speciale Sint-Janswandelingen onder leiding van een gids gehouden.
De wandelingen vinden plaats naar aanleiding van de herinrichting van het Sint-Janskerkhof en de tentoonstelling Brand in de kerk in het Belfort.

De kerk 

De Sint-Janskerk was een kolossaal gebouw die na haar stichting rond 1325 snel uitgroeide tot een rijke religieuze instelling met een fors personeelsbestand en vele bezittingen.
De kerk was één van de grootste van Vlaanderen met een indrukwekkend interieur en vele altaren, kapellen, kerkschatten, grafmonumenten en twee kostbare relikwieën.
De inwoners van Sluis waren terecht trots op hun bedehuis.

In 1811 veroorzaakte een loodgieter door een onvoorzichtige handeling brand op het dak in de Sint-Janskerk in Sluis.
De kerk brandde volledig af en de plaats werd daarna een stille groenplek, genaamd Sint-Janskerkhof.

In de afgelopen jaren is de groenplek in verval geraakt.
Op initiatief van de omwonenden en de Werkgroep Sint-Janskerkhof is het terrein door de gemeente in juni-juli 2018 volledig opgeknapt.

Brand in de kerk

Naar aanleiding van de herinrichting wordt in het Belfort van Sluis de tentoonstelling Brand in de kerk.
De Sint-Janskerk en het Sint-Janskerkhof in Sluis
georganiseerd (te zien tot 2 september 2018).
Voor het eerst worden daarin alle overgebleven voorwerpen, afbeeldingen en teksten van de voormalige Sint-Janskerk bijeengebracht.
Samen vertellen zij verhaal van het gebouw vanaf de veertiende eeuw, haar verwoesting in 1811, het archeologisch onderzoek in 1948-49, de vondsten en de herinrichting van het kerkterrein in 2018.

De Sint-Janswandeling

In aansluiting op de herinrichting en de tentoonstelling vinden op zaterdag 21 en 28 juli en 18 en 25 augustus 2018 vier Sint-Janswandelingen plaats onder leiding van een deskundige gids. 
De wandeling begint in het Belfort en voert van daaruit naar het vernieuwde Sint-Janskerkhof.
Op het programma staat ook een bezoek aan de tentoonstelling.
Onderweg en in het Belfort wordt van alles verteld over de ouderdom van de kerk, de inrichting, de brand, de opgravingen en vondsten, het nieuwe terrein en nog veel meer.
Een erg leuke en leerzame wandeling door een mooi stukje Sluis!  

Start: 14.00 uur aan de balie van de VVV-Sluis in het Belfort. 
Duur: +/- 1 uur, na afloop kunt u het Belfort bezichtigen. 
Kosten: € 6,50.

Meer informatie

VVV-Sluis, tel. 0117-461700 of sluis@vvvzld.nl.