Samenwerking voortgezet voor openbare geestelijke gezondheidszorg

De krachten blijven gebundeld voor een goede Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in Hulst, Sluis en Terneuzen.
De samenwerking bestaat uit drie lokale netwerken.
Op vrijdag 25 mei werden in Terneuzen de overeenkomsten ondertekend waarmee de bestaande samenwerkingen officieel verlengd werden.
 
OGGZ

De OGGZ is er voor mensen met een combinatie van problemen op verschillende levensgebieden.
Vaak hebben ze psychiatrische problemen, een verslaving of verstandelijke beperkingen.
Daardoor kunnen ze soms niet meer in hun eigen levensonderhoud voorzien.
Ze verwaarlozen zichzelf, zorgen voor overlast, raken in een sociaal isolement en kunnen vaak op niemand terug vallen.

Samenwerking in lokaal netwerk

Voor de mensen die zelf geen hulpvraag kunnen of durven te formuleren, werken verschillende organisaties samen in een lokaal netwerk en stemmen hun hulp aan deze mensen op elkaar af.
Daarnaast onderhoudt het netwerk contact met andere zorgverleners en organisaties in de gemeente.
Zo kunnen zij snel en effectief worden ingeschakeld als de problematiek van een cliënt daarom vraagt.
Omgekeerd kunnen deze organisaties het lokale netwerk vroegtijdig attenderen op mensen in de gemeente waar het niet goed mee gaat.  
 
Contact

Inwoners die zich zorgen maken over iemand uit hun omgeving kunnen terecht bij het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg via 0113 249456 of per mail mab@ggdzeeland.nl