Provinciale distelverordening: vóór bloei verplicht maaien

Plantensoorten als de akkerdistel (Cirsium arvense) en akkermelkdistel (Sonchus arvensis) komen weer tot bloei.
De Provincie Zeeland maakte met haar partners goede afspraken over (preventief) maaien van deze distels.
Mocht u overlast ervaren en u komt er in overleg met uw buurman of buurvrouw niet uit, dan kunt u deze overlast melden bij de gemeente via info@gemeentesluis.nl of bel 14 0117.