Provinciale distelverordening: vóór bloei verplicht maaien

Plantensoorten als de akkerdistel (Cirsium arvense) en akkermelkdistel (Sonchus arvensis) komen binnenkort weer tot bloei.
De Provincie Zeeland maakte met haar partners goede afspraken over (preventief) maaien van deze distels.
Als het gaat om gronden van derden waarvan de distels vòòr de bloei nog niet zijn gemaaid, dan raden wij u aan contact op te nemen met de eigenaar om hem of haar vriendelijk te verzoeken de distels te maaien.

Mocht de grondeigenaar om welke reden dan ook geen gehoor geven aan uw verzoek, dan kunt u deze overlast melden bij de gemeente via info@gemeentesluis.nl of tel. 140117.
Wij zijn bevoegd tot handhaven in geval van disteloverlast.