Oproep verkeersregelaars Zwintriathlon en Halve Triatlon

Op woensdag 5 september 2018 organiseert de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist in samenwerking met de gemeente Sluis voor de 20ste maal de Generali Zwintriathlon met de start in Sluis en aankomst op het strand te Knokke.
Met een nieuwe aankomstlocatie en een vernieuwd fietsparcours is deze 20ste editie meteen ook Zwintriathlon 2.0.
Dit is echter niet het enige nieuw element.

Op zaterdag 8 september 2018 wordt in samenwerking met de gemeente Sluis in een zelfde format de eerste Halve Triatlon (1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen, start om 10.00 uur) georganiseerd.
Om ook dit jaar weer alles in goede en veilige banen te leiden zijn voor de beveiliging van het fietsparcours conform de Nederlandse wetgeving heel wat verkeersregelaars nodig.

Concreet is de organisatie op zoek naar:

  • 39 verkeersregelaars die zich op woensdag 5 september kunnen vrijmaken om tussen 12 en 16 uur op te treden als verkeersregelaar op het fietsparcours (fietsparcours in NL ingekort tot 17 km).
  • 53 verkeersregelaars die zich op zaterdag 8 september kunnen vrijmaken om tussen 9 en 15 uur op te treden als verkeersregelaar (36 km fietsparcours in NL).

In overleg met de Nederlandse politie werd hiertoe voor beide evenementen een omleidings- en afbakeningsplan opgesteld.
Dit plan, met concrete informatie wordt een week vóór de wedstrijd toegezonden.
Aanvullend hieraan zal er op 5 september om 12.00 uur en op zaterdag 8 september om 9.00 uur een briefing zijn in het Multifunctioneel Centrum De Keure in de Kloosterstraat 38 te Sluis.
Hier zal u het nodige materiaal (hesje en fluit) ontvangen en worden de aandachtspunten nog eens kort doorgenomen door de coördinerende politieagent en sportambtenaar de heer W. Schram.
Als beloning voor uw bereidwillige inzet ontvangt u per evenement naast de nodige catering (lunchpakket) een vergoeding (€ 16,- voor de Zwintriathlon, € 25,- voor de Halve Triatlon), een T-shirt en 3 drankbonnetjes die een hele week geldig zijn in taverne Petrus & Paulus te Sluis.

Graag verneemt de organisatie van u of u op het verzoek kunt ingaan om op woensdag 5 september en / of zaterdag 8 september kan optreden als verkeersregelaar.

Aanmelden graag uiterlijk 15 juli via www.zwintriathlon.be (klik in de menubalk op medewerkers).

Voor meer informatie of vragen kunt terecht bij de heer W. Schram, beleidsadviseur Beleid en Beheer gemeente Sluis, tel. 06 - 21127421 of per e-mail WSchram@gemeentesluis.nl.