Openbare ruimte letterlijk en figuurlijk groener

De zomermaanden kunnen echt topseizoen voor onkruid zijn.
Het groeit en groeit.
Bestrijding vraagt dan ook veel tijd en energie, zeker nu gemeenten sinds 2016 geen gebruik meer mogen maken van chemische bestrijdingsmiddelen.
Met vegen, borstelen en hete lucht wordt het onkruid te lijf gegaan. 

In alle drie de Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn medewerkers van sociaal werkbedrijf Dethon én mensen die vallen onder de Participatiewet, aan de slag om het onkruid op de straten en trottoirs zoveel mogelijk te bestrijden.
Deze nieuwe werkwijze heeft in totaal zo’n dertig nieuwe arbeidsplaatsen opgeleverd.
De nieuwe werkwijze is op die manier dus dubbel duurzaam. 

Onkruidbestrijding zonder chemische middelen is beter voor het milieu.
Maar het betekent wel dat we onze bril iets anders moeten opzetten.
Hoezeer de medewerkers ook hun best doen, het straatbeeld ziet er iets groener uit.
Onkruid bestrijden is nu balanceren tussen milieu, kosten en verwachtingen over dat straatbeeld. 

U kunt ook helpen.
Veeg de stoep voor uw deur zo af en toe eens.
En ziet u een lange stengel onkruid, trek die er even uit.
Dit geeft vaak al direct een beter beeld.