Onkruidbestrijding bij extreme droogte

Het warme, zonnige weer van de laatste tijd heeft helaas ook een keerzijde.
Door droogte neemt de kans op natuurbranden toe.
Bewoners en bezoekers zijn opgeroepen om extra alert te zijn op het ontstaan van brand.
Ook aan gemeenten is gevraagd om alert te zijn tijdens het bestrijden van onkruid en met name onkruidbestrijding met open vlam stop te zetten. 

In Zeeuws-Vlaanderen wordt het onkruid door de drie gemeenten bestreden door middel van vegen, borstelen en hete lucht.
In een afgesloten ruimte binnen de machine, wordt de lucht verwarmd door middel van een vlam waarbij de hete lucht over het onkruid wordt geblazen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van een open vlam, waardoor het risico op brand aanzienlijk kleiner is. 

Ondanks deze methode, is er door de drie Zeeuwse gemeenten een werkinstructie gemaakt voor onkruidbestrijding bij extreme droogte.
Eén van deze aangepaste regels is bijvoorbeeld minimaal 50 cm afstand te houden van beplanting, gras, schuttingen enzovoort.
Dit betekent dat we ons tijdelijk meer richten op het versteende gebied dat niet direct grenst aan stedelijk groen en we geen halfverhardingspaden met hete lucht bestrijden.
Ook de duinen zijn een risicogebied.
Op deze locaties zullen we andere machines en methoden inzetten.