Ondertekening manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De Nederlandse overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed op het milieu en de sociale aspecten die daarmee samenhangen, hier en in andere landen.
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken, de effecten op mensen, planeet/milieu en winst/welvaart worden meegenomen.

De Rijksoverheid heeft het manifest MVI in het leven geroepen om de verduurzaming van het inkoopproces te stimuleren onder overheden.
De gemeente Sluis heeft besloten dit manifest te ondertekenen.
Door dit manifest te ondertekenen geeft de gemeente aan dat ze bereid zijn om haar inkoopproces actief te verduurzamen.
Daarnaast hoopt de gemeente een voorbeeld te zijn voor de inwoners van de gemeente.

Na de toetreding tot het manifest gaat de gemeente aan de slag met een actieplan.
In het actieplan stelt de gemeente vast hoe ze het inkoopproces concreet gaat verduurzamen.
Mogelijkheden om het inkoopproces te verduurzamen zijn bijvoorbeeld: het verplicht stellen van milieuvriendelijke materialen bij de aanbesteding van nieuwe projecten (zoals bij de bouw van een MFC), het alleen kiezen van lokale aannemers bij projecten, en de inkoop van elektrische auto's voor dienstreizen.