Naaktrecreatie enkel toegestaan op aangeduide locaties in Sluis

Naaktrecreatie als bedoeld in artikel 430a Wetboek van Strafrecht op grond van artikel 5:49 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening is uitsluitend toegestaan tussen de paalhoofden 20 en 23 (Walendijk) te Breskens.
Uitgezonderd op deze (op het strand met borden aangeduide) locatie is naaktrecreatie in de gemeente Sluis niet toegestaan.
Overtreding wordt dan ook beboet.

Onjuiste vermelding gedoogbeleid op internetsites
Iedere melding van gedoogbeleid op de stranden buiten de toegestane locatie op websites is onjuist.
Indien naaktrecreatie buiten de strandvlakken tussen paalhoofden 20 en 23 wordt geconstateerd, zal proces verbaal opgemaakt worden.