Kandidaat gezocht voor het plaatsvervangend lidmaatschap van de commissie Bezwaarschriften

De commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie die de gemeentelijke organen adviseert ten aanzien van bezwaarschriften, die zijn ingediend tegen hun besluiten.
De commissie bezwaarschriften bestaat momenteel uit één voorzitter en vier leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Taken van de commissie

De commissie Bezwaarschriften beoordeelt de inhoud en de wijze van totstandkoming van de besluiten, waartegen bezwaar wordt gemaakt.
Zij nodigt bezwaarden uit hun bezwaarschrift in een openbare hoorzitting nader mondeling toe te lichten.
Deze vindt in de regel één keer per maand plaats op woensdagmiddag.
De commissie brengt na het onderzoek advies uit aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

De commissie Bezwaarschriften fungeert tevens als Klachtencommissie.
Deze is belast met de advisering met betrekking tot de afhandeling van een klacht.

Momenteel is er een vacature voor één plaatsvervangend lid van de commissie Bezwaarschriften.
De taken van een lid van de commissie bestaan uit het vooraf bestuderen van de op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken, het deelnemen van openbare hoorzittingen van de commissie en het deelnemen aan de beraadslagingen en de formulering van het advies, waarvan de laatste twee handelingen plaatsvinden na afloop van de zitting(en).

Functie- eisen

  • Bestuursrechtelijke juridische opleiding en/of achtergrond op minimaal HBO en/of universitair niveau.
  • Kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht in al zijn facetten.
  • Bekendheid met het functioneren van een gemeentelijke organisatie en haar bestuursorganen.
  • Beschikken over een onafhankelijke oordeelsvorming.
  • Communicatief tactvol en sociaalvaardig.
  • Geen binding met of directe betrokkenheid bij het bestuur van de gemeente Sluis.

Vergoeding

Naast het recht op een vergoeding per vergadering, bestaat er ook recht op een reiskostenvergoeding.

Sollicitaties

Hebt u interesse in het plaatsvervangend lidmaatschap van de commissie Bezwaarschriften, dan kunt u uw sollicitatiebrief met curriculum vitae richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis, t.a.v. mw. M.A.J. Moerman, Postbus 27, 4500 AA te Oostburg.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen mw. M.A.J. Moerman, secretaris commissie bezwaarschriften, tel. 0117 - 457 000.
Algemene informatie over de gemeente Sluis kunt u vinden op onze website.