Even tijd voor uzelf via respijtzorg

Op maandag 2 juli a.s. organiseert Porthos Sluis van 14.00 tot 16.00 uur een gespreksmiddag voor mantelzorgers over het thema respijtzorg.
Bij respijtzorg, of vervangende mantelzorg, neemt iemand uw zorgtaak tijdelijk over zodat u even tijd heeft voor uzelf.
Respijtzorg kan structureel zijn (zoals wekelijks op een vast tijdstip) of eenmalig en op verschillende manieren worden ingevuld.
Bijvoorbeeld een vrijwilliger die  af en toe eens langskomt om een eindje te wandelen met uw partner.
Ook zijn er mogelijkheden als u een weekje op vakantie wilt gaan, of als u zelf tijdelijk in het ziekenhuis moet verblijven.
Welke mogelijkheden en vormen van respijtzorg er zijn, vertellen de Zeeuwse Mantelzorgmakelaars Jolanda Boogaert en Ilona Vermare u graag tijdens de gespreksmiddag.
Ook wordt ingegaan op het stukje vertrouwen en loslaten dat respijtzorg van u (en degene waarvoor u zorgt) vraagt.

De gespreksmiddag vindt plaats in de kantine onder het Porthos-gebouw, Nieuwstraat 2 in Oostburg (ingang en parkeren aan de achterzijde van het gemeentehuis).
Aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met sociaal makelaar Jessica van As via tel. 140117 of e-mail jvanas@gemeentesluis.nl.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor respijtzorg? Graag!
Ook dan kunt u terecht bij Jessica van As.